Fair Transport - Rickard Gegö - Sveriges Åkeriföretag

Att visa på det goda exemplet

17 maj 2019

”Åkerinäringen går i spetsen för mer hållbara transportköp, och vi hoppas kunna inspirera såväl andra branscher som andra länder.”

Rickard Gegö, Sveriges Åkeriföretag.

Kunderna ska vara lika pålästa när de köper transporter som när de handlar mat, och det ska vara pinsamt att välja en transportör som inte uppfyller kraven på hållbarhet inom miljö, trafiksäkerhet och arbetsgivarens ansvar och företagande i övrigt. Det är målen för Rickard Gegö på Sveriges Åkeriföretag.

– Med nya Fair Transport skapar vi, på åkarnas initiativ, de kanske tuffaste kraven i hela världen för transporter, och det är verkligen på tiden. I dag är alla medvetna om varornas ursprung, hur djuren har haft det, om arbetarna får avtalsenliga löner, om grönsakerna har odlats giftfritt. Men ingen frågar efter hur transporten har gått till, vilket vi tycker är konstigt. Nu sätter åkerinäringen fokus på transporterna genom att gå först och ställa höga krav på oss själva.

– Vi har identifierat den allra viktigaste frågan – hållbarhet – och hoppas nu att även andra länder och branscher ska följa oss i spåren, och införa transparenta kontrollmöjligheter för politiker, kunder och konsumenter. Norge har hakat på arbetet med sin variant på Fair Transport och övriga nordiska länder förväntas också hänga på.

Tanken med Fair Transport är att lösa de problem som finns inom transportnäringen i dag, och för att gå före och visa på det goda exemplet.

– Inställningen till nya regler och påbud är ofta ”nej, det här går inte”, men vi vill visa lösningar och hjälpa transportköpare att välja rätt. Inom detaljhandeln är ekologi och rättvisemärkningar självklara sedan många år, medan vi inom transportnäringen ligger efter. Nu är det dags att i stället börja peka på kvalitet – det kanske får kosta lite mer om vi vet att chauffören har fått avtalsenlig lön och bilen har hållit hastighetsbegränsningarna.

Med en ny webbportal för Fair Transport, som lanseras 2019, blir det lättare för kunder och transportköpare att snabbt se vilka som uppfyller kraven. Rickard tror att det i framtiden blir generande och en belastning för varumärket att inte välja schyssta transporter.

– Staten och samhället i stort ställer hårda krav på transportsektorn, framförallt i form av krav på minskade utsläpp. Samtidigt köper samma aktörer regelmässigt transporter enbart på lägsta pris. Kvalitet och hållbarhet premieras inte och det är svårt för transportsektorns seriösa företag att få täckning för de kostnader som krävs för att vara hållbara. Om vi ska lyckas nå våra gemensamma mål med hållbarare transporter måste de som köper transporter ställa krav på hållbarhet och vara beredda att betala för det.

En stor fördel med Fair Transport är att branschen tar eget ansvar och egna initiativ, i stället för att vänta in tvingande krav från politikerna. Incitamentet kan då bli större för andra branscher att följa efter och visa sig lika ambitiösa.

– Nu gäller det bara att de stora och normsättande transportköparna förstår vikten av att välja hållbara och schyssta transporter. Om till exempel livsmedelsindustrin ställer krav på sina transporter kommer också andra branscher att tvingas se över hur deras varor fraktas.

– Portalen är en bra början, med all dess transparens och möjligheterna att se exakt vilka som har uppfyllt vilka krav. Men den är inte färdig bara för att den lanseras, tvärtom kommer den att utvecklas hela tiden med hjälp av återkoppling från åkerier och kunder. När många åkare sedan uppfyller kraven höjer vi dem, så att vi alltid blir lite bättre och vill lite mer. Vi har ett stort ansvar, och nu tar vi det på allvar.

SÖK CERTIFIERADE FÖRETAG Visa alla certifierade företag

VERKSAMHET
LÄN
BEGYNNELSEBOKSTAV
Avbryt sökning
För transportsäljande företag i Norge, besök fairtransport.no