Banken vill veta vad du har i tanken

18 aug 2022

Räkna med att banken kommer att ställa frågor om ditt åkeriföretags hållbarhetsarbete, exempelvis vilka bränslen bilarna går på. Banker och finansinstitut får nu nämligen ett större ansvar för att verksamheterna de finansierar är hållbara på sikt. Det finns också banker som börjat använda certifieringen Fair Transport i hållbarhetsredovisningen.

Artikel från Svensk Åkeritidning nummer 4-2022. Text: Mats Udikas

Hållbarhet och klimatprofil blir allt viktigare kriterier när bankerna gör bedömningar av sina företagskunder. Det har företagare i åkeribranschen redan märkt av. En av dem är Jonas Högberg, ägare till det unga åkeriföretaget Högberg Transport och Entreprenad i Kristinehamn. För ett halvår sedan var han på väg att byta bank. Efter att ha tagit den första kontakten med den nya banken fick han konkreta frågor om miljöanpassningar och investeringar i nya miljöanpassade tekniker.

– Det var rätt överraskande. Men det var inte särskilt svårt att klara av frågorna, säger Jonas Högberg.

Vi ska längre fram i artikeln återkomma till hur han mötte bankens krav på miljöredovisning och hans åsikter om relationen med bankerna.

Bankerna och den finansiella sektorn har alltid gjort riskbedömningar av sina kunder. De har väl etablerade rutiner för att bedöma kundernas möjligheter att i slutändan kunna betala sina lån och krediter. Hållbarhet i miljöfrågor och sociala frågor har en direkt koppling till riskbedömningen. I takt med att dessa faktorer ses som allt viktigare i samhället i stort får de också större betydelse för hela företagets välmåga och framtida existens. Något som nu gör att även bankernas intresse för deras kunders hållbarhetsarbete ökar.

Därutöver kommer växande krav från lagstiftarna att banker och finansinstitut ska engagera sig i hållbarhetsaspekterna. 2015 beslutade riksdagen om ett nytt mål för finansmarknadspolitiken. Det innebar att finansmarknadens aktörer måste beakta både miljömässiga och sociala aspekter i sina verksamheter.

Förra året infördes nya EU-regler. Den nya förordningen om hållbarhetsrelaterade upplysningar, den så kallade disclosureförordningen, skärper kraven för fondbolag och försäkringsbolag att redovisa hållbarhetsrelaterad information om de verksamheter de finansierar. Det finns nu en förväntan om att det så småningom kommer liknande krav på bankerna.

Förra året uppmanade Finansinspektionen i Sverige bankerna att gå före i frågan. Finansinspektionens generaldirektör Erik Thedéen, som nyligen utnämndes till riksbankschef från och med nästa år, konstaterade att ”finansiella företag behöver avstå från att finansiera verksamheter som är långsiktigt ohållbara och saknar en realistisk strategi för omställning.”

Motiveringen är att företagen i finansbranschen behöver vara trovärdiga i de allt mer klimatmedvetna kundernas ögon och att säkerställa att man inte ”står som förlorare när priset på koldioxid höjs”.

Bankerna har också blivit allt mer aktiva i att undersöka sina kunders hållbarhetsprofil. På Svenska Bankföreningen, som är bankernas branschorganisation, konstaterar kommunikationschef Lena Barkman att bankerna sedan flera år beaktat miljöaspekterna och tillämpat olika hållbarhetskriterier.

– Hållbarhetsfrågorna genomsyrar hela vårt arbete idag, säger hon och betonar samtidigt att det viktigaste arbetet pågår hos de enskilda medlemmarna i Bankföreningen.

SEB hör till de banker som ligger långt framme. Banken inför en klimatklassificering av alla sina kunder redan i år, berättar Mikael Johansson som är ansvarig för bankens erbjudanden gentemot medelstora företag. I klimatklassificeringen ingår rapportering av hållbarhetsrelaterade data. För medelstora och större transportbolag innebär det exempelvis redovisning av koldioxidutsläpp per kilometer för de fordon som används i verksamheten.

SEB:s klimatklassificering, som påbörjades redan under 2020, kommer att genomföras årligen. Den innebär att kunderna får besvara ett fåtal frågor som är lika för alla i samma bransch. Kraven för klimatklassificering gäller alla företag, men kommer att vara mer omfattande för större bolag, då dessa sannolikt har en större påverkan. Samma ramverk och metod används för såväl befintliga som nya kunder.

– Vi intresserar oss främst för om kundföretagen kan presentera en plan för att reducera sin koldioxidanvändning på kort, medellång och lång sikt. Vi vill också se en redovisning av andelen biobränsle som en andel av den totala förbrukningen, säger Mikael Johansson. Han säger också att ambitionen är att stötta kunderna med rådgivning och kapital.

Mikael Johansson, SEB

Hur ska man som representant för ett mindre företag förbereda sig på kommande skärpta krav från bankerna på miljöredovisning?

– Vi rekommenderar att man tittar på rapporteringskraven för de större bolagen då vi är övertygande om att de kraven kommer att skärpas och omfatta även mindre bolag. Även om bolaget inte omfattas av formella rapporteringskrav, så är banker skyldiga att rapportera hur de styr sin kreditgivning mot hållbara aktiviteter, svarar Mikael Johansson. Han lägger till att även andra intressenter till företagen, exempelvis kunder och leverantörer, ställer ökande krav i sina upphandlingar och utvärdering av sina affärsrelationer.

På Swedbank säger Ralf Bagner på kommunikationsavdelningen att banken har stort fokus på ökad hållbarhetsdialog i rådgivningen.

– Transportsektorn står inför stora hållbarhetsutmaningar. Det gäller till exempel fossila utsläpp, men även arbetsrätt samt hälsa och säkerhet.

Swedbank förväntar sig att kunderna arbetar aktivt med de här frågorna och diskuterar dem gärna, säger Rolf Bagner. Han nämner bankens finansieringslösningar som kan stödja kunderna i hållbarhetsarbetet, exempelvis genom finansiering av en grön bilpark.

Räkna alltså med att bankens representant kommer att prata hållbarhet vid nästa kontakt. SEB och Swedbank ligger långt fram i det arbetet, men hela banksektorn går alltså i samma spår. Jonas Högberg, ägaren till Högberg Transport, har själv erfarenhet av att få frågor om hållbarhet i kontakten med sin bank.

Jonas Högberg startade Högberg Transport och Entreprenad för tre år sedan. Det är ett tvåbilsåkeri inriktat på fjärr- och volymtransporter, ansluten till LBC Logistik i Kristinehamn. En stor andel av uppdragen utgörs av flistransporter.

I samband med att Jonas Högberg investerade i sin andra bil tappade han tålamodet med sin bank och började förbereda ett byte. På nästa bank blev han bemött av frågor om företagets hållbarhetssatsningar. Även om det var lite överraskande, var det egentligen inga problem med den saken, säger Jonas Högberg.

– Mitt företag är certifierat enligt Fair Transport och jag behövde bara skicka över en länk till företagets sida på Fair Transports webbplats. Där finns alla hållbarhetsuppgifter om Högbergs Transport som behövdes, säger Jonas Högberg.

Anledningen till Jonas Högbergs frustration med banken är övergången till automatiserade telefontjänster som innebär att han möts av en ny röst i telefon varje gång han behöver hjälp. I samband med bilköpet hade han fått en momsfaktura på närmare en halv miljon. Det betydde att han behövde öppna upp sitt konto. En vardagsrutin, men den krävde större ansträngningar än han kunde förvänta sig.

– Jag vill ha en kontakt på banken som känner mitt företag, och inte behöva förklara allting från början varje gång jag ringer upp. Åkeribranschen är en värld som bankerna inte förstår sig på, det är tydligt, anser han.

Trots ett positivt besked från den andra banken har Jonas Högberg ännu inte genomfört något bankbyte.

– Det har inte blivit av. Jag har haft för mycket att göra och har inte haft tid helt enkelt, säger han.

Jonas Högberg, Högberg Transport och Entreprenad.

Maria Werpers Dahl är verksamhetsledare för hållbarhetscertifieringen Fair Transport. Hon tycker att det är fantastiskt roligt att höra att en del banker och kreditinstitut utnyttjar Fair Transport på det viset som Jonas Högberg beskriver.

– I dagsläget finns inte någon direkt dialog mellan oss och kreditgivarna om detta. Men det är inte alls omöjligt att det kan ske i framtiden. Jag vet att man i vissa liknande överenskommelser inom andra branscher tar hänsyn till bankernas krav och behov.

Mikael Johansson på SEB känner till Fair Transport. Han tror också att man kan förenkla och effektivisera hållbarhetsrapporteringen genom att ansluta sig till branschspecifika standarder.

– Ett sådant steg skulle kunna vara att titta på branschspecifika certifieringar, exempelvis Fair Transport, som då omfattar många fler faktorer som branschen själv inkluderat för en hållbar verksamhet, säger han.

Bankernas hållbarhetsarbete gentemot sina kunder håller fortfarande på att finna sin form. Men oavsett hur bankernas rutiner och riktlinjer kommer att utformas så blir deras roll på området allt viktigare.

Maria Werpers Dahl, Verksamhetsansvarig Fair Transport.

SÖK CERTIFIERADE FÖRETAG Visa alla certifierade företag

VERKSAMHET
LÄN
BEGYNNELSEBOKSTAV
Avbryt sökning
För transportsäljande företag i Norge, besök fairtransport.no