Barometern

Den senaste statistiken ifrån godkända Fair Transport företag

80 % av allt gods som transporteras i Sverige fraktas med lastbil. Med andra ord fyller åkerinäringen en oerhört viktig funktion. Som en så stor och viktig aktör har vi också ett stort och viktigt ansvar – för miljön, för trafiksäkerheten och för våra medarbetare. Därför utvecklar vi nu vårt hållbara erbjudande. Fair Transport går från ställningstagande till åtagande.

Nedan visas en sammanställning av den senaste statistiken ifrån alla godkända Fair Transport företag.

393
FAIR TRANSPORT­FÖRETAG
12179
FORDON
14388
MÄN
2292
KVINNOR
Miljö & klimat
1%
ANTAL EURO 4
93 av 12179
6%
ANTAL EURO 5
691 av 12179
59%
ANTAL EURO 6
7143 av 12179
42%
ANDEL (FOSSILFRITT) FÖRNYBART DRIVMEDEL
1%
ELFORDON
71 av 12179
1%
GASFORDON
137 av 12179
Trafik­säkerhet
50%
FORDON MED ALKOLÅS/NYCKELSKÅP
6120 av 12179
10%
FORDON SOM MÄTER KÖRBETEENDE
1174 av 12179

Var med och ställ krav för en trygg och hållbar framtid!

SÖK FAIR TRANSPORT FÖRETAG Visa alla godkända företag

VERKSAMHET
LÄN
BEGYNNELSEBOKSTAV
Avbryt sökning
För transportsäljande företag i Norge, besök fairtransport.no