Barometern

Den senaste statistiken ifrån godkända Fair Transport företag

80 % av allt gods som transporteras i Sverige fraktas med lastbil. Med andra ord fyller åkerinäringen en oerhört viktig funktion. Som en så stor och viktig aktör har vi också ett stort och viktigt ansvar – för miljön, för trafiksäkerheten och för våra medarbetare. Därför utvecklar vi nu vårt hållbara erbjudande. Fair Transport går från ställningstagande till åtagande.

Nedan visas en sammanställning av den senaste statistiken ifrån alla godkända Fair Transport företag.

394
FAIR TRANSPORT­FÖRETAG
11708
FORDON
14397
MÄN
2308
KVINNOR
Miljö & klimat
1%
ANTAL EURO 4
166 av 11708
9%
ANTAL EURO 5
1096 av 11708
63%
ANTAL EURO 6
7352 av 11708
42%
ANDEL (FOSSILFRITT) FÖRNYBART DRIVMEDEL
0%
ELFORDON
58 av 11708
1%
GASFORDON
148 av 11708
Trafik­säkerhet
52%
FORDON MED ALKOLÅS/NYCKELSKÅP
6071 av 11708
19%
FORDON SOM MÄTER KÖRBETEENDE
2171 av 11708

Var med och ställ krav för en trygg och hållbar framtid!

SÖK FAIR TRANSPORT FÖRETAG Visa alla godkända företag

VERKSAMHET
LÄN
BEGYNNELSEBOKSTAV
Avbryt sökning
För transportsäljande företag i Norge, besök fairtransport.no