Barometern

Den senaste statistiken på certifierade företag

80 % av allt gods som transporteras i Sverige fraktas med lastbil. Med andra ord fyller åkerinäringen en oerhört viktig funktion. Som en så stor och viktig aktör har vi också ett stort och viktigt ansvar – för miljön, för trafiksäkerheten och för våra medarbetare.

Nedan visas i realtid, statistik på certifierade Fair Transport företag.
Barometrar finns även på de certifierade företagens sidor, där visas även en barometer för de som kan påvisa andel CO2 reduktion. Sök företag

743
FAIR TRANSPORT­FÖRETAG
12785.00
FORDON
23571.00
MÄN
4750.00
KVINNOR
Miljö & klimat
91%
ANDEL EURO 6
7%
ANDEL EURO 5
6%
ANDEL GASFORDON
2%
ANDEL ELFORDON
Trafik­säkerhet
70%
ANDEL FORDON MED ALKOLÅS/NYCKELSKÅP
71%
ANDEL FORDON SOM MÄTER KÖRBETEENDE

Var med och ställ krav för en trygg och hållbar framtid!

SÖK CERTIFIERADE FÖRETAG Visa alla certifierade företag

VERKSAMHET
LÄN
BEGYNNELSEBOKSTAV
Avbryt sökning
För transportsäljande företag i Norge, besök fairtransport.no