Barometern

80 % av allt gods som transporteras i Sverige fraktas med lastbil. Med andra ord fyller åkerinäringen en oerhört viktig funktion. Som en så stor och viktig aktör har vi också ett stort och viktigt ansvar – för miljön, för trafiksäkerheten och för våra medarbetare. Därför utvecklar vi nu vårt hållbara erbjudande. Fair Transport går från ställningstagande till åtagande.

Nedan visas en sammanställning av den senaste statistiken ifrån alla godkända Fair Transport företag.

Antal företag

Godkända av Fair Transport
276

Antal fordon

Totalt
10414

Antal män

Anställda
12432

Antal kvinnor

Anställda
1894
Miljö & klimat
Euro 6
Procentandelar Euro 6 i Fair Transport-företagen
Elfordon
Procentandelar elfordon i Fair Transport-företagen
Gasfordon
Procentandelar gasfordon i Fair Transport-företagen
Trafiksäkerhet

Alkolås

Procentandelar fordon med alkolås i Fair Transport-företagen

Nedsatt maxhastighet

Procentandelar fordon med nedsatt maxhastighet i Fair Transport-företagen