Barometern

Den senaste statistiken ifrån godkända Fair Transport företag

80 % av allt gods som transporteras i Sverige fraktas med lastbil. Med andra ord fyller åkerinäringen en oerhört viktig funktion. Som en så stor och viktig aktör har vi också ett stort och viktigt ansvar – för miljön, för trafiksäkerheten och för våra medarbetare. Därför utvecklar vi nu vårt hållbara erbjudande. Fair Transport går från ställningstagande till åtagande.

Nedan visas en sammanställning av den senaste statistiken ifrån alla godkända Fair Transport företag.

390
FAIR TRANSPORT­FÖRETAG
11859
FORDON
14129
MÄN
2241
KVINNOR
9
BASNIVÅ
0
BRONSNIVÅ
1
SILVERNIVÅ
1
GULDNIVÅ
Miljö & klimat
1%
ANTAL EURO 4
64 av 11859
4%
ANTAL EURO 5
527 av 11859
57%
ANTAL EURO 6
6725 av 11859
30%
ANDEL (FOSSILFRITT) FÖRNYBART DRIVMEDEL
0%
ELFORDON
58 av 11859
1%
GASFORDON
130 av 11859
Trafik­säkerhet
51%
FORDON MED ALKOLÅS/NYCKELSKÅP
6071 av 11859
7%
FORDON SOM MÄTER KÖRBETEENDE
843 av 11859

Var med och ställ krav för en trygg och hållbar framtid!

SÖK FAIR TRANSPORT FÖRETAG Visa alla godkända företag

FAIR TRANSPORT NIVÅ
VERKSAMHET
LÄN
BEGYNNELSEBOKSTAV
Avbryt sökning
För transportsäljande företag i Norge, besök fairtransport.no