Blondie logistic gör åtagandet frö Fair Transport

Blondie Logistic konkurrerar med åtaganden och värderingar

21 aug 2019

”Vi har länge arbetat med alternativa bränslen, goda villkor och trafiksäkerhet. Fair Transport gör det möjligt att synliggöra vårt arbete”, säger Mike Dahl, VD på Blondie Logistic.

Blondie Logistic investerar alltid i bilar som gör det lätt att ställa om till hållbart bränsle. När Mike och Veronica tog över företaget efter sin svärfar hade han insett att det behövs en väl implementerad värdegrund för att få ekonomi i branschen.

”Fair Transport gör att Transportköpare och säljare kan hitta varandra. Vi får chans att visa köparna och slutkonsumenterna att vi tar ett brett ansvar. Jag tror inte att det begränsar konkurrensmöjligheterna mellan oss åkerier. Snarare tvärtom”.

Nu ökar förhoppningen att kommuner, landsting, stat och kommun upphandlar Fair Transport.

”De flesta gör redan mer än minimikraven för Fair Transport. Våra åtaganden kommer att avgöra transportköparnas val. Då kan vi ta betalt för transporterna och betala våra chaufförer. Och eftersom det är brist på förare, är det viktigt att erbjuda bra arbetsvillkor”.

Blondie Logistics affärsidé är bland annat att kunna erbjuda och utveckla attraktiva lösningar inom för hållbara transporter och företaget var redo för Fair Transport direkt.

”Ska vi ha en hållbar bransch måste vi kräva bra förhållanden. Att arbeta i gråzonen, vilket var mer vanligt för några år sedan, slår bara tillbaka på branschen. Det blir dyrt i längden.  Vi får stå för dåliga beslut som fattats tidigare, baserat på långa arbetstider, dåligt bränsle och – billigt på kort sikt blir dyrt i längden”.

___________________________________________________________________________

Så här gör du åtagandet för Fair Transport och visar hur företaget arbetar aktivt med hållbarhet

När ditt företag ska göra åtagandet behöver ni gå igenom sex steg på fairtransport.se. Uppgifterna skickas till Sveriges Åkeriföretag som granskar och godkänner företaget. Så fort ni är godkända och klara blir företaget sökbart.

Vissa delar av åtagandet är krav, andra mervärden. Använd sidan som ett levande dokument. Det kommer att följa med utvecklingen, vilket gör att mål och mätbara faktorer kan komma att förändras.

  • Företaget måste vara medlem i Sveriges Åkeriföretag
  • Fyll i anmälan och skicka in
  • Du får en bekräftelse via mejl
  • Logga in och gå till ”Mina sidor”
  • Lämna information i sex steg. Inför varje steg finns information om vilka uppgifter du behöver ha redo, samt en fingervisning om hur många minuter varje moment tar
  • Gör ansökan i din takt. Sidan med de uppgifter du redan fyllt i sparas så att du alltid kan gå tillbaka och fortsätta
  • Uppgifter går att ändra när något händer som påverkar dina åtaganden

SÖK CERTIFIERADE FÖRETAG Visa alla certifierade företag

VERKSAMHET
LÄN
BEGYNNELSEBOKSTAV
Avbryt sökning
För transportsäljande företag i Norge, besök fairtransport.no