Fair Transport tredjepartcertifiering

Branschen samlas bakom Fair Transport

17 dec 2021

Sveriges Åkeriföretag och Transportföretagen har nu ingått ett samarbete med Fair Transport. Detta innebär att branschen samlas bakom en gemensam hållbarhetscertifiering för godstransporter på väg. Samarbetet kommer att underlätta för alla som arbetar för hållbara godstransporter – transporter som utförs ansvarsfullt, trafiksäkert och klimatsmart.

Fair Transport som gemensam certifiering för hållbara transporter är transportbranschens sätt att ta ansvar och bidra till den nödvändiga omställningen som hela vårt samhälle står inför. Under flera år har branschen letat efter gemensamma former, nu har vi landat i den redan etablerade certifieringen Fair Transport.

Att Fair Transport nu representeras av både bransch- och arbetsgivarsidan är en styrka i det fortsatta arbetet. Det ska vara lätt att göra rätt och Fair Transport underlättar för både transportköpare och transportörer att skapa en trygg och hållbar bransch.

Nästan allt gods som transporteras i Sverige fraktas med lastbil. Genom Fair Transport visar åkeriföretag att de tar arbetet med hållbara transporter på största allvar. Fair Transport ska bidra till en hållbar affär för alla, både för den som säljer och köper transporter men även för slutkunden som köper det som transporterats. Nu fortsätter vi detta viktiga arbete tillsammans med Transportföretagen.

Att vi nu har en och samma certifiering för alla åkerier ger oss kraft att jobba vidare med hållbarhetsarbetet på bred front. En hållbar utveckling av transportsektorn är branschens viktigaste fråga och Fair Transport är en del av lösningen.

Fakta om Fair Transport
Fair Transport är en hållbarhetscertifiering som bildar ett skyltfönster för åkeriföretagens hållbarhetsarbete. Tack vare certifieringen kan alla försäkra sig om att arbetet i den gemensamma transportkedjan utförs trafiksäkert, klimatsmart och med goda villkor för de anställda. Den som är certifierad i Fair Transport är en seriös aktör på marknaden som tar ett stort ansvar.

Fair Transport startade som ett ställningstagande för sunda åkeriföretag 2012 och utvecklades 2021 till Sveriges första hållbarhetscertifiering för godstransporter på väg. Alla certifierade företag uppfyller uppsatta krav och kriterier och följs löpande upp via en oberoende tredjepartsgranskning.

SÖK CERTIFIERADE FÖRETAG Visa alla certifierade företag

VERKSAMHET
LÄN
BEGYNNELSEBOKSTAV
Avbryt sökning
För transportsäljande företag i Norge, besök fairtransport.no