A.L.I. Frakt AB

0583-821 80 Skicka e-post

Vår affärsidé

Vår uppgift är att förädla tjänster och erbjudanden av högsta kvalitet, såväl rikstäckande nät av fjärrtrafik, distribution och logistik lösningar med terminal och lager verksamhet.
Vår strävan är att vi ska upplevas som en trygg partner som är pålitlig och effektiv.
vi är en värdeskapande frakt & logistikpartner.

Godkända underleverantörer

Hur många av underleverantörer är Fair Transport-godkända?
Godkända underleverantörer - 0 av 23 (0%)

Antal fordon

Inkl. underleverantörer
80

Antal anställda

Hur många är vi?
15

Jämställdhet

Fördelning mellan anställda män och kvinnor
Antal män - 10st - 67%
Antal kvinnor - 5st - 33%

Verksamhetsområden

Företaget är just nu verksamt inom dessa områden
Fjärrtransporter - 90%
Distribution - 10%
Ansvar

Krav

Obligatorisk information
Kollektivavtal
Dokumenterat systematiskt arbetsmiljöarbete

Mervärden

För att göra det lilla extra
ISO 9001
System för uppföljning: Avvikelsehantering och rapporteringssystem,
Värdegrund / Code of conduct
ID06
Övrig information

Vi har även en alkohol- och drogpolicy.

Miljö & klimat­policies

Krav

Obligatorisk information
Vi använder oss av de drivmedel som finns tillgängliga för att nå miljömålen

Mervärden

För att göra det lilla extra
ISO 14 001
Vi mäter de mest betydelsefulla miljöaspekterna
Vi rutt-optimerar våra transporter
System för uppföljning: Transportadministrationssystem,
Vi strävar efter bästa fyllnadsgrad
Vi använder regummerade däck
Trafik­säkerhet

Krav

Obligatorisk information

Mervärden

För att göra det lilla extra
Vi prioriterar trafiksäkerhet vid nyinköp
Vi följer upp kör- och vilotider regelbundet och vidtar åtgärder vid behov
System för uppföljning: Avvikelsehantering och rapporteringssystem,
Vi gör årligen hälsokontroller på våra anställda
Vi tar hänsyn till trafiksäkerhet vid transportplanering
Vi följer upp vägarbetstidslagen och vidtar åtgärder vid behov