Åhus Åkeri

044-240919 Skicka e-post

Åhus Åkeri är ett transport– och logistikföretag som bedriver sin verksamhet från moderna lokaler i Åhus. Företaget har som affärsidé att erbjuda kompletta kundanpassade tjänster inom transport och spedition. Genom bred närvaro och aktivt arbete skapar vi effektiva lösningar som stödjer kundens affär och kärnverksamhet
Sedan 1951 har bolaget aktivt arbetat med att:
 Tillhanda håller tjänster som uppfyller kunders krav och behov.
 Ligga i fronten vad gäller service och kvalitet genom bland annat tillhandahålla en god teknik- och utrustningsnivå.
 Med våra kunder skapa unika logistiklösningar som bygger på ett nära samarbete.

Antal fordon

En modern fordonspark
9

Antal anställda

Hur många är vi?
12

Jämställdhet

Fördelning mellan anställda män och kvinnor
Antal män - 12st - 100%
Antal kvinnor - 0st - 0%

Verksamhetsområden

Företaget är just nu verksamt inom dessa områden
Tanktransporter - 30%
Miljö & renhållningstransporter - 10%
Kyl & Frystransporter - 5%
Fjärrtransporter - 10%
Distribution - 45%
Ansvar
Yrkestrafiktillstånd
Kollektivavtal
Alkohol & Drogpolicy
Har rutiner som beskriver hur företaget säkerställer anställdas nykterhet
Policy för kränkande särbehandling
Har rutiner för att säkerställa anställdas godkända behörigheter och åtgärdar om behörighet saknas/försvinner
Rutin för krishantering
Dokumenterat systematiskt arbetsmiljöarbete
Har rutiner för hantering av avvikelser vad gäller miljö- trafik- och arbetsmiljöhändelser
Miljö & klimat
Har instruktioner för hur företaget lever upp till certifieringens syfte och mål och hur planen ser ut för att utvecklas positivt med certifieringens nivåer för miljö- och klimatkriterier.
Trafik­säkerhet
Checklistor för säkerhetskontroll på fordon, chaufför och lastsäkring
Uppföljning av kör och vilotider samt vägarbetstidslagen och hastigheter
Rutinbeskrivning för hur kontroll att besiktning och service genomförs
Övrig information
ISO 9001
ISO 14 001
ISO 45 001
ISO 22 000
Kvalitetspolicy
Hållbarhetspolicy
Transporteffektiviseringsåtgärder: Bästa fyllnadsgrad, Ruttoptimering, Aerodynamiska fordon,
System för uppföljning: Personal- och tidsystem, Avvikelsehantering och rapporteringssystem, Fordonskontrolls system, Fordonsdata system,

SÖK CERTIFIERADE FÖRETAG Visa alla certifierade företag

VERKSAMHET
LÄN
BEGYNNELSEBOKSTAV
Avbryt sökning
För transportsäljande företag i Norge, besök fairtransport.no