Åke Werner Åkeri AB

063-511283 Skicka e-post

Vår affärsidé

Vi är ett företag som erbjuder transport och entreprenadtjänster samt slamsugning/ledningsrensning med en modern och allsidig maskinpark till konkurrenskraftiga priser!

Antal fordon

En modern fordonspark
14

Antal anställda

Hur många är vi?
15

Jämställdhet

Fördelning mellan anställda män och kvinnor
Antal män - 14st - 93%
Antal kvinnor - 1st - 7%

Verksamhetsområden

Företaget är just nu verksamt inom dessa områden
Bygg- & anläggning - 50%
Miljö & renhållningstransporter - 50%
Ansvar

Krav

Obligatorisk information
Kollektivavtal
Utbildningsplan
Rapportering/Uppföljning tillbud/olyckor/skador
Dokumenterat systematiskt arbetsmiljöarbete
Rapportering/Uppföljning avvikelser
Rutiner krishantering
Yrkestrafiktillstånd

Mervärden

För att göra det lilla extra
Vi erbjuder anställda företagshälsovård
System för uppföljning: Order- och transportplaneringssystem, Transportadministrationssystem, Personal- och tidsystem, Avvikelsehantering och rapporteringssystem, Fordonskontrolls system, Fordonsdata system, Ekonomisystem, Administrationssystem, Kalkyleringssystem, Excel,
ID06
Övrig information

Inte just nu men kompletterar med detta senare.

Kommentar till bilden på utbildningsplanen: Vi har i vårt system Smartdok inlagt samtliga kompetenser och vilka utbildningar varje medarbetare har.
Inskrivet står också när behörigheten går ut (om den går ut) samt att systemet varnar 6 månader för att vi ska kunna boka in medarbetarna på nya utbildningar.

Miljö & klimat­policies

Krav

Obligatorisk information
Vi köper teknik för bästa funktion och miljöprestanda
Vi följer upp tillbud/olyckor/skador
Vi följer upp och utbildar i vår Miljö och Klimatpolicy
Vi använder oss av de drivmedel som finns tillgängliga för att nå miljömålen

Mervärden

För att göra det lilla extra
Vi mäter de mest betydelsefulla miljöaspekterna: Bränsleförbrukning,
Vi rutt-optimerar våra transporter
System för uppföljning: Transportplaneringssystem, Order- och transportplaneringssystem, Personal- och tidsystem, Avvikelsehantering och rapporteringssystem, Ekonomisystem,
Vi strävar efter bästa fyllnadsgrad
Vi använder regummerade däck
Trafik­säkerhet

Krav

Obligatorisk information
Checklistor för säkerhetskontroll på fordon och chaufför
Rutin för felanmälningar på fordon
Uppföljning och utbildning enligt vår trafiksäkerhetspolicy
Rutin för att service och besiktningar görs kontinuerligt
Uppföljning av tillbud/olyckor/skador

Mervärden

För att göra det lilla extra
Vi prioriterar trafiksäkerhet vid nyinköp
Vi följer upp kör- och vilotider regelbundet och vidtar åtgärder vid behov
System för uppföljning: Transportplaneringssystem, Order- och transportplaneringssystem, Transportadministrationssystem, Personal- och tidsystem, Fordonskontrolls system, Fordonsdata system, Administrationssystem,
Vi gör årligen hälsokontroller på våra anställda
Vi tar hänsyn till trafiksäkerhet vid transportplanering
Vi följer upp vägarbetstidslagen och vidtar åtgärder vid behov
Övrig information

Hastighetsöverträdelser syns i både Volvos Dynafleet samt Scanias färdskrivarportal.
Felanmälan fordon är flera filer att bifoga men kunde bara bifoga 1. Vi har i vårt system Smartdok en modul som heter Maskiner, där kan vi göra felanmälan på fordon så att jag som administratör på kontoret får info om att något måste åtgärdas.