Åke Werner Åkeri AB

063-511283 Skicka e-post

Vi är ett företag som erbjuder transport och entreprenadtjänster samt slamsugning/ledningsrensning med en modern och allsidig maskinpark till konkurrenskraftiga priser!

Antal fordon

En modern fordonspark
14

Antal anställda

Hur många är vi?
15

Jämställdhet

Fördelning mellan anställda män och kvinnor
Antal män - 14st - 93%
Antal kvinnor - 1st - 7%

Verksamhetsområden

Företaget är just nu verksamt inom dessa områden
Bygg- & anläggning - 50%
Miljö & renhållningstransporter - 50%
Ansvar
Har rutiner för att säkerställa anställdas godkända behörigheter och åtgärdar om behörighet saknas/försvinner
Dokumenterat systematiskt arbetsmiljöarbete
Övrig information

Inte just nu men kompletterar med detta senare. Kommentar till bilden på utbildningsplanen: Vi har i vårt system Smartdok inlagt samtliga kompetenser och vilka utbildningar varje medarbetare har.
Inskrivet står också när behörigheten går ut (om den går ut) samt att systemet varnar 6 månader för att vi ska kunna boka in medarbetarna på nya utbildningar.

Miljö & klimat
Övrig information

Trafik­säkerhet
Checklistor för säkerhetskontroll på fordon, chaufför och lastsäkring
Rutinbeskrivning för hur kontroll att besiktning och service genomförs
Övrig information

Hastighetsöverträdelser syns i både Volvos Dynafleet samt Scanias färdskrivarportal.
Felanmälan fordon är flera filer att bifoga men kunde bara bifoga 1. Vi har i vårt system Smartdok en modul som heter Maskiner, där kan vi göra felanmälan på fordon så att jag som administratör på kontoret får info om att något måste åtgärdas.

Övrig information
Kvalitetspolicy
Transporteffektiviseringsåtgärder: Bästa fyllnadsgrad, Ruttoptimering,
Vi erbjuder anställda företagshälsovård
System för uppföljning: Order- och transportplaneringssystem, Transportadministrationssystem, Personal- och tidsystem, Avvikelsehantering och rapporteringssystem, Fordonskontrolls system, Fordonsdata system, Ekonomisystem, Administrationssystem, Kalkyleringssystem, Excel,
Företaget är ID06 anslutet

SÖK FAIR TRANSPORT FÖRETAG Visa alla godkända företag

VERKSAMHET
LÄN
BEGYNNELSEBOKSTAV
Avbryt sökning
För transportsäljande företag i Norge, besök fairtransport.no