Åkeri AB Nils Olof Nilsson

041010960 Skicka e-post

Vår affärsidé

Vi skall med hög kvalitet, service, kompetens och miljöhänsyn erbjuda och utveckla attraktiva och säkra lösningar av transporter och terminalhantering till kunder med transport och logistikbehov över hela Europa.

Vår målsättning är att ligga långt fram i branschen och på ett kostnadseffektivt, miljöanpassat och trafiksäkert sätt uppfylla våra kunders krav och förväntningar på utförda tjänster samt uppfattas som en seriös, tillförlitlig och högklassig leverantör.

Antal fordon

En modern fordonspark
17

Antal anställda

Hur många är vi?
26

Jämställdhet

Fördelning mellan anställda män och kvinnor
Antal män - 23st - 88%
Antal kvinnor - 3st - 12%

Verksamhetsområden

Företaget är just nu verksamt inom dessa områden
Fjärrtransporter - 100%
Ansvar

Krav

Obligatorisk information
Kollektivavtal
Dokumenterat systematiskt arbetsmiljöarbete
Yrkestrafiktillstånd

Mervärden

För att göra det lilla extra
ISO 9001
Jämställdhetspolicy
System för uppföljning: Order- och transportplaneringssystem, Avvikelsehantering och rapporteringssystem, Fordonsdata system, Ekonomisystem, Excel,
ISO 45 001
Miljö & klimat­policies

Krav

Obligatorisk information
Vi följer upp och utbildar i vår Miljö och Klimatpolicy
Vi använder oss av de drivmedel som finns tillgängliga för att nå miljömålen

Mervärden

För att göra det lilla extra
ISO 14 001
Vi mäter de mest betydelsefulla miljöaspekterna: Bränsleförbrukning,
Vi rutt-optimerar våra transporter
System för uppföljning: Order- och transportplaneringssystem, Avvikelsehantering och rapporteringssystem, Fordonsdata system, Ekonomisystem, Excel,
Vi strävar efter bästa fyllnadsgrad
Övrig information

Två gånger per år har vi chaufförsmöte då vi går igenom bland annat måluppfyllsedokumentet som jag bifogat och diskuterar utifrån våra policys. Vi har även vid anställningen en genomgång av våra policys.

Trafik­säkerhet

Krav

Obligatorisk information

Mervärden

För att göra det lilla extra
ISO 39 001
Vi prioriterar trafiksäkerhet vid nyinköp
Vi följer upp kör- och vilotider regelbundet och vidtar åtgärder vid behov
System för uppföljning: Order- och transportplaneringssystem, Personal- och tidsystem, Avvikelsehantering och rapporteringssystem, Fordonsdata system, Ekonomisystem, Excel,
Vi tar hänsyn till trafiksäkerhet vid transportplanering
Vi följer upp vägarbetstidslagen och vidtar åtgärder vid behov