Åkeri AB Nils Olof Nilsson

041010960 Skicka e-post

Vi skall med hög kvalitet, service, kompetens och miljöhänsyn erbjuda och utveckla attraktiva och säkra lösningar av transporter och terminalhantering till kunder med transport och logistikbehov över hela Europa.

Vår målsättning är att ligga långt fram i branschen och på ett kostnadseffektivt, miljöanpassat och trafiksäkert sätt uppfylla våra kunders krav och förväntningar på utförda tjänster samt uppfattas som en seriös, tillförlitlig och högklassig leverantör.

Antal fordon

En modern fordonspark
16

Antal anställda

Hur många är vi?
26

Jämställdhet

Fördelning mellan anställda män och kvinnor
Antal män - 23st - 88%
Antal kvinnor - 3st - 12%

Verksamhetsområden

Företaget är just nu verksamt inom dessa områden
Fjärrtransporter - 100%
Ansvar
Trafiktillstånd
Kollektivavtal
Alkohol & Drogpolicy
Dokumenterat systematiskt arbetsmiljöarbete
Övrig information

Miljö & klimat
Har instruktioner för hur företaget lever upp till märkningens syfte och mål och hur planen ser ut för att utvecklas positivt med märkningens nivåer för miljö- och klimatkriterier.
Övrig information

Två gånger per år har vi chaufförsmöte då vi går igenom bland annat måluppfyllsedokumentet som jag bifogat och diskuterar utifrån våra policys. Vi har även vid anställningen en genomgång av våra policys.

Trafik­säkerhet
Övrig information

Övrig information
ISO 9001
ISO 14 001
ISO 39 001
ISO 45 001
Kvalitetspolicy
Transporteffektiviseringsåtgärder: Bästa fyllnadsgrad, Ruttoptimering,
System för uppföljning: Order- och transportplaneringssystem, Avvikelsehantering och rapporteringssystem, Fordonsdata system, Ekonomisystem, Excel,
21% Reduktion av CO2ekv

SÖK FAIR TRANSPORT FÖRETAG Visa alla godkända företag

VERKSAMHET
LÄN
BEGYNNELSEBOKSTAV
Avbryt sökning
För transportsäljande företag i Norge, besök fairtransport.no