Åkericentralen i Alingsås AB

0322-15920 Skicka e-post

Vår affärsidé

Åkericentralen ska i huvudsak tillhandahålla rationella och miljömässiga transporttjänster av olika slag inom Västra Götalandsregionen, men även erbjuda förenlig verksamhet.

Godkända underleverantörer

Hur många av underleverantörer är Fair Transport-godkända?
Godkända underleverantörer - 0 av 20 (0%)

Antal fordon

Inkl. underleverantörer
60

Antal anställda

Hur många är vi?
7

Jämställdhet

Fördelning mellan anställda män och kvinnor
Antal män - 3st - 43%
Antal kvinnor - 4st - 57%

Verksamhetsområden

Företaget är just nu verksamt inom dessa områden
Bygg- & anläggning - 70%
Distribution - 10%
Miljö & renhållningstransporter - 10%
Tanktransporter - 1%
Distribution - 5%
Specialtransporter (tungtransporter) - 2%
Fjärrtransporter - 1%
Blandad verksamhet - 1%
Ansvar

Krav

Obligatorisk information
Kollektivavtal
Rapportering/Uppföljning tillbud/olyckor/skador
Systematiskt arbetsmiljöarbete
Rapportering/Uppföljning avvikelser
Rutiner krishantering

Mervärden

För att göra det lilla extra
Jämställdhetspolicy
Diskrimineringspolicy
Värdegrund / Code of conduct
IT Policy
ID06
Miljö & klimat­policies

Krav

Obligatorisk information
Vi följer upp tillbud/olyckor/skador
Vi använder oss av de drivmedel som finns tillgängliga för att nå miljömålen

Mervärden

För att göra det lilla extra
Vi mäter de mest betydelsefulla miljöaspekterna: Elförbrukning, Vattenförbrukning,
Vi rutt-optimerar våra transporter
System för uppföljning: Transportplaneringssystem, Order- och transportplaneringssystem, Personal- och tidsystem, Avvikelsehantering och rapporteringssystem, Ekonomisystem, Kalkyleringssystem, Excel,
Vi strävar efter bästa fyllnadsgrad
Vi använder regummerade däck
Trafik­säkerhet

Krav

Obligatorisk information
Checklistor för säkerhetskontroll på fordon och chaufför
Rutin för felanmälningar på fordon
Uppföljning av tillbud/olyckor/skador

Mervärden

För att göra det lilla extra
Vi följer upp kör- och vilotider regelbundet och vidtar åtgärder vid behov
Vi gör årligen hälsokontroller på våra anställda
Vi tar hänsyn till trafiksäkerhet vid transportplanering
Vi följer upp vägarbetstidslagen och vidtar åtgärder vid behov