Aktiebolaget GP Last

040-680 51 80 Skicka e-post

GP Last bedriver kollektivtrafik för gods åt DB Schenker samt tredjepartlogisk i eget lager. Byggstenarna i vår affärsidé är:
• att vår verksamhet är sund, lönsam och bra för våra intressenter
• att vi ska vara den mest attraktiva arbetsgivaren på vår arbetsmarknad
• att vårt samarbete med DB Schenker vårdas och utvecklas
• att vårt varumärke är välkänt för hållbara lösningar med hög kvalité
• att vår vardag är effektiv och rationell genom rätt digital omställning

Antal fordon

En modern fordonspark
31

Antal anställda

Hur många är vi?
85

Jämställdhet

Fördelning mellan anställda män och kvinnor
Antal män - 80st - 94%
Antal kvinnor - 5st - 6%

Verksamhetsområden

Företaget är just nu verksamt inom dessa områden
Fjärrtransporter - 80%
Distribution - 10%
Övrigt - 10%
Ansvar
Yrkestrafiktillstånd
Kollektivavtal
Alkohol & Drogpolicy
Policy för kränkande särbehandling
Har rutiner för att säkerställa anställdas godkända behörigheter och åtgärdar om behörighet saknas/försvinner
Rutin för krishantering
Dokumenterat systematiskt arbetsmiljöarbete
Har rutiner för hantering av avvikelser vad gäller miljö- trafik- och arbetsmiljöhändelser
Miljö & klimat
Har instruktioner för hur företaget lever upp till certifieringens syfte och mål och hur planen ser ut för att utvecklas positivt med certifieringens nivåer för miljö- och klimatkriterier.
Trafik­säkerhet
Checklistor för säkerhetskontroll på fordon, chaufför och lastsäkring
Uppföljning av kör och vilotider samt vägarbetstidslagen och hastigheter
Rutinbeskrivning för hur kontroll att besiktning och service genomförs
Övrig information
ISO 9001
ISO 14 001
Kvalitetspolicy
Värdegrund / Uppförandekod
Transporteffektiviseringsåtgärder: Bästa fyllnadsgrad, Ruttoptimering,
Vi erbjuder anställda företagshälsovård
System för uppföljning: Transportplaneringssystem, Order- och transportplaneringssystem, Personal- och tidsystem, Avvikelsehantering och rapporteringssystem, Fordonskontrolls system, Ekonomisystem, Administrationssystem, Excel,
Företaget är ID06 anslutet

SÖK CERTIFIERADE FÖRETAG Visa alla certifierade företag

VERKSAMHET
LÄN
BEGYNNELSEBOKSTAV
Avbryt sökning
För transportsäljande företag i Norge, besök fairtransport.no