Alfredsson transport

011-312620 Skicka e-post

Vår affärsidé

Vi som transportör och logistikföretag arbetar för en inspirerande och hållbar helhetslösning med personlighet, kvalité och miljö som fokus.

Antal fordon

En modern fordonspark
90

Antal anställda

Hur många är vi?
95

Jämställdhet

Fördelning mellan anställda män och kvinnor
Antal män - 86st - 91%
Antal kvinnor - 9st - 9%

Verksamhetsområden

Företaget är just nu verksamt inom dessa områden
Distribution - 25%
Kyl & Frystransporter - 10%
Fjärrtransporter - 63%
Bygg- & anläggning - 2%
Ansvar

Krav

Obligatorisk information
Kollektivavtal
Rapportering/Uppföljning tillbud/olyckor/skador
Dokumenterat systematiskt arbetsmiljöarbete
Yrkestrafiktillstånd

Mervärden

För att göra det lilla extra
Jämställdhetspolicy
Daglig uppföljning av BKY
Miljö & klimat­policies

Krav

Obligatorisk information
Vi använder oss av de drivmedel som finns tillgängliga för att nå miljömålen

Mervärden

För att göra det lilla extra
Vi rutt-optimerar våra transporter
System för uppföljning:
Vi strävar efter bästa fyllnadsgrad
Vi använder regummerade däck
Trafik­säkerhet

Krav

Obligatorisk information

Mervärden

För att göra det lilla extra
Vi prioriterar trafiksäkerhet vid nyinköp
Vi följer upp kör- och vilotider regelbundet och vidtar åtgärder vid behov
System för uppföljning:
Vi tar hänsyn till trafiksäkerhet vid transportplanering
Vi följer upp vägarbetstidslagen och vidtar åtgärder vid behov