Allmiljö i Umeå AB

090-71 31 31 Skicka e-post

Allmiljö ska med anläggningar för avfallsbehandling och fordon för effektiv transportverksamhet erbjuda miljöriktiga totallösningar för avfall och återvinningsfraktioner.

Allmiljö är en del av Kaj Johansson Gruppen vars affärsidé är att vara ett flexibelt transport-, miljö och entreprenadföretag som erbjuder helhetslösningar för såväl offentliga som privata kunder. Våra tjänster är kundanpassade med inriktning på hög kvalitet och service och våra åtaganden utförs med minsta möjliga miljöpåverkan och på ett trafiksäkert sätt.

Antal fordon

En modern fordonspark
50

Antal anställda

Hur många är vi?
90

Jämställdhet

Fördelning mellan anställda män och kvinnor
Antal män - 77st - 86%
Antal kvinnor - 13st - 14%

Verksamhetsområden

Företaget är just nu verksamt inom dessa områden
Miljö & renhållningstransporter - 98%
Övrigt - 2%
Ansvar
Dokumenterat systematiskt arbetsmiljöarbete
Övrig information

Miljö & klimat
Övrig information

Trafik­säkerhet
Övrig information

Övrig information
ISO 9001
ISO 14 001
ISO 45 001
Kvalitetspolicy
Transporteffektiviseringsåtgärder: Bästa fyllnadsgrad, Ruttoptimering,
System för uppföljning: Order- och transportplaneringssystem, Personal- och tidsystem, Avvikelsehantering och rapporteringssystem, Fordonskontrolls system, Fordonsdata system, Ekonomisystem, Excel, Mobilast, EDP, Botek, TransPA., Kontek, Vehco, Idha, Navision, Fordonskontroll, Palette, 3led
Företaget är ID06 anslutet

SÖK FAIR TRANSPORT FÖRETAG Visa alla godkända företag

VERKSAMHET
LÄN
BEGYNNELSEBOKSTAV
Avbryt sökning
För transportsäljande företag i Norge, besök fairtransport.no