Allmiljö i Umeå AB

090-71 31 31 Skicka e-post

Vår affärsidé

Allmiljö ska med anläggningar för avfallsbehandling och fordon för effektiv transportverksamhet erbjuda miljöriktiga totallösningar för avfall och återvinningsfraktioner.

Allmiljö är en del av Kaj Johansson Gruppen vars affärsidé är att vara ett flexibelt transport-, miljö och entreprenadföretag som erbjuder helhetslösningar för såväl offentliga som privata kunder. Våra tjänster är kundanpassade med inriktning på hög kvalitet och service och våra åtaganden utförs med minsta möjliga miljöpåverkan och på ett trafiksäkert sätt.

Antal fordon

En modern fordonspark
50

Antal anställda

Hur många är vi?
90

Jämställdhet

Fördelning mellan anställda män och kvinnor
Antal män - 77st - 86%
Antal kvinnor - 13st - 14%

Verksamhetsområden

Företaget är just nu verksamt inom dessa områden
Miljö & renhållningstransporter - 98%
Övrigt - 2%
Ansvar

Krav

Obligatorisk information
Kollektivavtal
Dokumenterat systematiskt arbetsmiljöarbete
Rutiner krishantering
Yrkestrafiktillstånd

Mervärden

För att göra det lilla extra
ISO 9001
Jämställdhetspolicy
Diskrimineringspolicy
System för uppföljning: Order- och transportplaneringssystem, Personal- och tidsystem, Avvikelsehantering och rapporteringssystem, Fordonskontrolls system, Fordonsdata system, Ekonomisystem, Excel, Mobilast, EDP, Botek, TransPA., Kontek, Vehco, Idha, Navision, Fordonskontroll, Palette, 3led
ISO 45 001
Integritetspolicy
ID06
Daglig uppföljning av BKY
Miljö & klimat­policies

Krav

Obligatorisk information
Vi använder oss av de drivmedel som finns tillgängliga för att nå miljömålen

Mervärden

För att göra det lilla extra
ISO 14 001
Vi mäter de mest betydelsefulla miljöaspekterna: Elförbrukning, Vattenförbrukning, Avfallshantering, Bränsleförbrukning,
Vi rutt-optimerar våra transporter
System för uppföljning: Order- och transportplaneringssystem, Personal- och tidsystem, Avvikelsehantering och rapporteringssystem, Fordonskontrolls system, Fordonsdata system, Ekonomisystem, Excel, Navision, Mobilast, EDP, Botek, Lots, TransPA, Kontek, Idha, Vehco, 3led, Fordonskontroll
Vi strävar efter bästa fyllnadsgrad
Vi använder regummerade däck
Trafik­säkerhet

Krav

Obligatorisk information

Mervärden

För att göra det lilla extra
Vi prioriterar trafiksäkerhet vid nyinköp
Vi följer upp kör- och vilotider regelbundet och vidtar åtgärder vid behov
System för uppföljning: Order- och transportplaneringssystem, Personal- och tidsystem, Avvikelsehantering och rapporteringssystem, Fordonskontrolls system, Fordonsdata system, Excel, Mobilast, TransPA, Kontek, 3led, Fordonskontroll, Vehco, Idha
Vi tar hänsyn till trafiksäkerhet vid transportplanering
Vi följer upp vägarbetstidslagen och vidtar åtgärder vid behov