Allsåns Åkeri AB

092610500 Skicka e-post

Företagets huvudsakliga verksamhetsinriktning är virkestransporter men även transporter och försäljning av grusmaterial.

Antal fordon

En modern fordonspark
17

Antal anställda

Hur många är vi?
32

Jämställdhet

Fördelning mellan anställda män och kvinnor
Antal män - 30st - 94%
Antal kvinnor - 2st - 6%

Verksamhetsområden

Företaget är just nu verksamt inom dessa områden
Skogstransporter - 90%
Övrigt - 10%
Ansvar
Trafiktillstånd
Kollektivavtal
Alkohol & Drogpolicy
Policy för kränkande särbehandling
Har rutiner för att säkerställa anställdas godkända behörigheter och åtgärdar om behörighet saknas/försvinner
Rutin för krishantering
Dokumenterat systematiskt arbetsmiljöarbete
Har rutiner för hantering av avvikelser vad gäller miljö- trafik- och arbetsmiljöhändelser
Miljö & klimat
Har instruktioner för hur företaget lever upp till märkningens syfte och mål och hur planen ser ut för att utvecklas positivt med märkningens nivåer för miljö- och klimatkriterier.
Trafik­säkerhet
Checklistor för säkerhetskontroll på fordon, chaufför och lastsäkring
Uppföljning av kör och vilotider samt vägarbetstidslagen och hastigheter
Rutinbeskrivning för hur kontroll att besiktning och service genomförs
Övrig information
ISO 9001
ISO 14 001
Kvalitetspolicy

SÖK FAIR TRANSPORT FÖRETAG Visa alla godkända företag

VERKSAMHET
LÄN
BEGYNNELSEBOKSTAV
Avbryt sökning
För transportsäljande företag i Norge, besök fairtransport.no