Allsåns Åkeri AB

0926-105 00 Skicka e-post

Företagets huvudsakliga verksamhetsinriktning är virkestransporter men även transporter och försäljning av grusmaterial.

Antal fordon

En modern fordonspark
20

Antal anställda

Hur många är vi?
32

Jämställdhet

Fördelning mellan anställda män och kvinnor
Antal män - 30st - 94%
Antal kvinnor - 2st - 6%

Verksamhetsområden

Företaget är just nu verksamt inom dessa områden
Skogstransporter - 90%
Övrigt - 10%
Ansvar
Har rutiner för att säkerställa anställdas godkända behörigheter och åtgärdar om behörighet saknas/försvinner
Dokumenterat systematiskt arbetsmiljöarbete
Övrig information

Miljö & klimat
Övrig information

Trafik­säkerhet
Checklistor för säkerhetskontroll på fordon, chaufför och lastsäkring
Rutinbeskrivning för hur kontroll att besiktning och service genomförs
Övrig information

Övrig information
ISO 9001
ISO 14 001
Kvalitetspolicy
Transporteffektiviseringsåtgärder: Bästa fyllnadsgrad,

SÖK FAIR TRANSPORT FÖRETAG Visa alla godkända företag

VERKSAMHET
LÄN
BEGYNNELSEBOKSTAV
Avbryt sökning
För transportsäljande företag i Norge, besök fairtransport.no