Alltransport i Östergötland AB

011-19 83 00 Skicka e-post

Vår affärsidé

Alltransportkoncernen ska med fokus på den regionala marknaden erbjuda hållbara tjänster inom områdena Bygg, Entreprenad, Bio, Miljö samt Logistik. Med ett brett produktutbud och med stort kundfokus möter Alltransportkoncernen marknaden med helhetslösningar och personligt ansvar.

Godkända underleverantörer

Hur många av underleverantörer är Fair Transport-godkända?
Godkända underleverantörer - 0 av 120 (0%)

Antal fordon

Inkl. underleverantörer
300

Antal anställda

Hur många är vi?
131

Jämställdhet

Fördelning mellan anställda män och kvinnor
Antal män - 110st - 84%
Antal kvinnor - 21st - 16%

Verksamhetsområden

Företaget är just nu verksamt inom dessa områden
Fjärrtransporter - 21%
Miljö & renhållningstransporter - 6%
Distribution - 18%
Bygg- & anläggning - 33%
Specialtransporter (tungtransporter) - 9%
Blandad verksamhet - 13%
Ansvar

Krav

Obligatorisk information
Kollektivavtal
Dokumenterat systematiskt arbetsmiljöarbete

Mervärden

För att göra det lilla extra
ISO 9001
Jämställdhetspolicy
Diskrimineringspolicy
Policy för socialt ansvarstagande
Värdegrund / Code of conduct
Integritetspolicy
ID06
Miljö & klimat­policies

Krav

Obligatorisk information
Vi använder oss av de drivmedel som finns tillgängliga för att nå miljömålen

Mervärden

För att göra det lilla extra
ISO 14 001
Vi mäter de mest betydelsefulla miljöaspekterna: Bränsleförbrukning,
Vi rutt-optimerar våra transporter
Vi strävar efter bästa fyllnadsgrad
Trafik­säkerhet

Krav

Obligatorisk information

Mervärden

För att göra det lilla extra
Vi prioriterar trafiksäkerhet vid nyinköp
Vi följer upp kör- och vilotider regelbundet och vidtar åtgärder vid behov
Vi gör årligen hälsokontroller på våra anställda
Vi tar hänsyn till trafiksäkerhet vid transportplanering
Vi följer upp vägarbetstidslagen och vidtar åtgärder vid behov