Arne Anderssons Åkeri AB

013-154060 Skicka e-post

Vår affärsidé

Vi är ett företag som verkat sedan 1938 med fjärr & lokaltransporter med utgångsort från Östergötland, Stockholm & Göteborg.
Vårt mål är detsamma som det var från allra första början, godset ska levereras oskadat, i tid och till ett konkurrenskraftigt pris.

Antal fordon

En modern fordonspark
75

Antal anställda

Hur många är vi?
94

Jämställdhet

Fördelning mellan anställda män och kvinnor
Antal män - 86st - 91%
Antal kvinnor - 8st - 9%

Verksamhetsområden

Företaget är just nu verksamt inom dessa områden
Bygg- & anläggning - 15%
Fjärrtransporter - 15%
Tanktransporter - 10%
Distribution - 50%
Blandad verksamhet - 10%
Ansvar

Krav

Obligatorisk information
Kollektivavtal
Dokumenterat systematiskt arbetsmiljöarbete
Yrkestrafiktillstånd

Mervärden

För att göra det lilla extra
Jämställdhetspolicy
System för uppföljning: Transportplaneringssystem, Personal- och tidsystem, Avvikelsehantering och rapporteringssystem, Fordonskontrolls system, Fordonsdata system, Ekonomisystem, Excel,
ID06
Daglig uppföljning av BKY
Miljö & klimat­policies

Krav

Obligatorisk information
Vi använder oss av de drivmedel som finns tillgängliga för att nå miljömålen

Mervärden

För att göra det lilla extra
Vi mäter de mest betydelsefulla miljöaspekterna: Vattenförbrukning, Bränsleförbrukning,
Vi rutt-optimerar våra transporter
System för uppföljning: Transportplaneringssystem, Personal- och tidsystem,
Vi strävar efter bästa fyllnadsgrad
Övrig information

Till största delen använder vi nya däck och säljer sedan stommarna för regummering. Ca 10% av alla däck vi köper är regummerade.

Trafik­säkerhet

Krav

Obligatorisk information
Uppföljning och utbildning enligt vår trafiksäkerhetspolicy

Mervärden

För att göra det lilla extra
Vi prioriterar trafiksäkerhet vid nyinköp
Vi följer upp kör- och vilotider regelbundet och vidtar åtgärder vid behov
System för uppföljning: Fordonsdata system,
Vi tar hänsyn till trafiksäkerhet vid transportplanering
Vi följer upp vägarbetstidslagen och vidtar åtgärder vid behov