Arne Anderssons Åkeri AB

013-154060 Skicka e-post

Vi är ett företag som verkat sedan 1938 med fjärr & lokaltransporter med utgångsort från Östergötland, Stockholm & Göteborg.
Vårt mål är detsamma som det var från allra första början, godset ska levereras oskadat, i tid och till ett konkurrenskraftigt pris.

Antal fordon

En modern fordonspark
84

Antal anställda

Hur många är vi?
79

Jämställdhet

Fördelning mellan anställda män och kvinnor
Antal män - 74st - 94%
Antal kvinnor - 5st - 6%

Verksamhetsområden

Företaget är just nu verksamt inom dessa områden
Bygg- & anläggning - 15%
Fjärrtransporter - 15%
Tanktransporter - 10%
Distribution - 50%
Blandad verksamhet - 10%
Ansvar
Yrkestrafiktillstånd
Kollektivavtal
Alkohol & Drogpolicy
Policy för kränkande särbehandling
Har rutiner för att säkerställa anställdas godkända behörigheter och åtgärdar om behörighet saknas/försvinner
Rutin för krishantering
Dokumenterat systematiskt arbetsmiljöarbete
Har rutiner för hantering av avvikelser vad gäller miljö- trafik- och arbetsmiljöhändelser
Miljö & klimat
Har instruktioner för hur företaget lever upp till certifieringens syfte och mål och hur planen ser ut för att utvecklas positivt med certifieringens nivåer för miljö- och klimatkriterier.
Trafik­säkerhet
Checklistor för säkerhetskontroll på fordon, chaufför och lastsäkring
Uppföljning av kör och vilotider samt vägarbetstidslagen och hastigheter
Rutinbeskrivning för hur kontroll att besiktning och service genomförs
Övrig information
Kvalitetspolicy
Värdegrund / Uppförandekod
Hållbarhetspolicy
Transporteffektiviseringsåtgärder: Bästa fyllnadsgrad, Ruttoptimering,
System för uppföljning: Transportplaneringssystem, Personal- och tidsystem, Avvikelsehantering och rapporteringssystem, Fordonskontrolls system, Fordonsdata system, Ekonomisystem, Excel,

SÖK CERTIFIERADE FÖRETAG Visa alla certifierade företag

VERKSAMHET
LÄN
BEGYNNELSEBOKSTAV
Avbryt sökning
För transportsäljande företag i Norge, besök fairtransport.no