ATM Logistik

08-52230950 Skicka e-post

När ATM Logistik bildades 2008 hade samtliga av grundarna arbetat med flytt under en lång tid: Med ATM ville man utveckla konceptet, och erbjuda helheten med Avveckling Transport och Montering. Från dag ett har med kunden i fokus, dessa tjänster erbjudits i främst Storstockholmsområdet. Verksamheten bedrivs idag med utgångspunkt från företagets lager i Järfälla. Därifrån erbjuder man dessutom såväl kort- som långtidslagring, samt till viss del hands on logistik.

Antal fordon

En modern fordonspark
16

Antal anställda

Hur många är vi?
34

Jämställdhet

Fördelning mellan anställda män och kvinnor
Antal män - 33st - 97%
Antal kvinnor - 1st - 3%

Verksamhetsområden

Företaget är just nu verksamt inom dessa områden
Flyttransporter - 45%
Distribution - 5%
Blandad verksamhet - 50%
Ansvar
Yrkestrafiktillstånd
Kollektivavtal
Alkohol & Drogpolicy
Policy för kränkande särbehandling
Har rutiner för att säkerställa anställdas godkända behörigheter och åtgärdar om behörighet saknas/försvinner
Rutin för krishantering
Dokumenterat systematiskt arbetsmiljöarbete
Har rutiner för hantering av avvikelser vad gäller miljö- trafik- och arbetsmiljöhändelser
Miljö & klimat
Har instruktioner för hur företaget lever upp till certifieringens syfte och mål och hur planen ser ut för att utvecklas positivt med certifieringens nivåer för miljö- och klimatkriterier.
Trafik­säkerhet
Checklistor för säkerhetskontroll på fordon, chaufför och lastsäkring
Uppföljning av kör och vilotider samt vägarbetstidslagen och hastigheter
Rutinbeskrivning för hur kontroll att besiktning och service genomförs
Övrig information
ISO 9001
ISO 14 001
Kvalitetspolicy
Hållbarhetspolicy
Transporteffektiviseringsåtgärder: Ruttoptimering,
System för uppföljning: Transportplaneringssystem, Order- och transportplaneringssystem, Transportadministrationssystem, Personal- och tidsystem, Avvikelsehantering och rapporteringssystem, Fordonskontrolls system, Fordonsdata system, Ekonomisystem, Vi använder Rekyl, där all orderplanering och tidsrapportering sker. Samtliga fordon med körjournaler och gps data ligger i samma system och där förbereds alla fakturor och lönerapporter innan detta förs över till Fortnox.
Företaget är ID06 anslutet

SÖK CERTIFIERADE FÖRETAG Visa alla certifierade företag

VERKSAMHET
LÄN
BEGYNNELSEBOKSTAV
Avbryt sökning
För transportsäljande företag i Norge, besök fairtransport.no