Bäckby Åkeri AB

070-682 83 86 Skicka e-post

Bäckby Åkeri AB utför transporter av drycker i Mälardalen.
Vår målsättning är snabba transporter på ett säkert sätt.

Vision: Vi vill anpassa oss till en hållbar framtid för åkeribranchen.

Antal fordon

En modern fordonspark
2

Antal anställda

Hur många är vi?
5

Jämställdhet

Fördelning mellan anställda män och kvinnor
Antal män - 4st - 80%
Antal kvinnor - 1st - 20%

Verksamhetsområden

Företaget är just nu verksamt inom dessa områden
Fjärrtransporter - 50%
Distribution - 50%
Ansvar
Har rutiner för att säkerställa anställdas godkända behörigheter och åtgärdar om behörighet saknas/försvinner
Rutin för krishantering
Systematiskt arbetsmiljöarbete
Övrig information

Uppföljningsplan visar hur medarbetarna ska utbildas i våra policys och rutiner. Medarbetarna går givetvis även YKB-utbildningarna.

Miljö & klimat
Övrig information

Trafik­säkerhet
Checklistor för säkerhetskontroll på fordon, chaufför och lastsäkring
Rutinbeskrivning för hur kontroll att besiktning och service genomförs
Övrig information

Transportplanering görs av vår uppdragsgivare via systemet SAP.

Övrig information
Kvalitetspolicy
Transporteffektiviseringsåtgärder: Bästa fyllnadsgrad, Ruttoptimering,
Vi erbjuder anställda företagshälsovård
System för uppföljning: Personal- och tidsystem, Fordonsdata system, Ekonomisystem,

SÖK FAIR TRANSPORT FÖRETAG Visa alla godkända företag

VERKSAMHET
LÄN
BEGYNNELSEBOKSTAV
Avbryt sökning
För transportsäljande företag i Norge, besök fairtransport.no