Bäckebols Åkeri AB

031-570380 Skicka e-post

Vår affärsidé

Bäckebols Åkeri AB skall med hög kvalité, service, kompetens och miljöhänsyn erbjuda och utveckla för kunderna attraktiva lösningar avseende transporttjänster gällande konventionellt gods, värmegods, farligt gods, budtjänster och gods som fraktas som specialgods.
Bäckebols Åkeri skall också arbeta i alla uppdrag, för rationella lösningar vad det gäller samtransporter och samlastning av olika kunders gods för bästa utnyttjande av fordon och personal, detta för att ge kunderna bästa service och pris. Detta skall ske med största möjliga hänsyn till miljön.

Antal fordon

En modern fordonspark
89

Antal anställda

Hur många är vi?
125

Jämställdhet

Fördelning mellan anställda män och kvinnor
Antal män - 105st - 84%
Antal kvinnor - 20st - 16%
Ansvar

Krav

Obligatorisk information
Kollektivavtal
Dokumenterat systematiskt arbetsmiljöarbete
Rutiner krishantering
Yrkestrafiktillstånd

Mervärden

För att göra det lilla extra
ISO 9001
Jämställdhetspolicy
ID06
Miljö & klimat­policies

Krav

Obligatorisk information
Vi använder oss av de drivmedel som finns tillgängliga för att nå miljömålen

Mervärden

För att göra det lilla extra
ISO 14 001
Vi mäter de mest betydelsefulla miljöaspekterna: Bränsleförbrukning,
Vi rutt-optimerar våra transporter
System för uppföljning: Avvikelsehantering och rapporteringssystem,
Vi strävar efter bästa fyllnadsgrad
Vi använder regummerade däck
Trafik­säkerhet

Krav

Obligatorisk information

Mervärden

För att göra det lilla extra
ISO 39 001
Vi prioriterar trafiksäkerhet vid nyinköp
Vi följer upp kör- och vilotider regelbundet och vidtar åtgärder vid behov
System för uppföljning: Avvikelsehantering och rapporteringssystem,
Vi tar hänsyn till trafiksäkerhet vid transportplanering
Vi följer upp vägarbetstidslagen och vidtar åtgärder vid behov