BBST Björemans Bud & Åkeri AB

070-347 77 70 Skicka e-post

Vår affärsidé

Vi trivs med våra laster!
BBST Björemans Bud & Åkeri AB ska vara en professionell aktör som ökar värdet i kundens process genom att leverera effektiva logistiklösningar. Genomförande ske och utvecklas i samverkan mellan medarbetare och ledning av företaget.

Våra ledord är:

* Hög kompetens och rätt attityd

* Hög genomförande hastighet

* Rätt kvalitet och minsta möjliga miljöpåverkan

Antal fordon

En modern fordonspark
6

Antal anställda

Hur många är vi?
9

Jämställdhet

Fördelning mellan anställda män och kvinnor
Antal män - 7st - 78%
Antal kvinnor - 2st - 22%

Verksamhetsområden

Företaget är just nu verksamt inom dessa områden
Kyl & Frystransporter - 80%
Distribution - 10%
Blandad verksamhet - 10%
Ansvar

Krav

Obligatorisk information
Kollektivavtal
Utbildningsplan
Systematiskt arbetsmiljöarbete
Yrkestrafiktillstånd

Mervärden

För att göra det lilla extra
System för uppföljning: Transportplaneringssystem, Personal- och tidsystem, Avvikelsehantering och rapporteringssystem, Fordonskontrolls system, Ekonomisystem, Administrationssystem, Kalkyleringssystem,
Värdegrund / Code of conduct
Övrig information

Företaget har funnits sedan 1998 med Hans Björeman i ledningen. Efter hans bortgång har Helena Björeman ensam övertagit företaget och har ett förnyat yrkestrafiktillstånd från juni 2017.

Miljö & klimat­policies

Krav

Obligatorisk information
Vi använder oss av de drivmedel som finns tillgängliga för att nå miljömålen

Mervärden

För att göra det lilla extra
Vi mäter de mest betydelsefulla miljöaspekterna
Vi rutt-optimerar våra transporter
Vi strävar efter bästa fyllnadsgrad
Vi använder regummerade däck
Trafik­säkerhet

Krav

Obligatorisk information

Mervärden

För att göra det lilla extra
Vi prioriterar trafiksäkerhet vid nyinköp
Vi följer upp kör- och vilotider regelbundet och vidtar åtgärder vid behov
System för uppföljning: Order- och transportplaneringssystem, Transportadministrationssystem, Personal- och tidsystem, Avvikelsehantering och rapporteringssystem, Ekonomisystem, Administrationssystem,
Vi tar hänsyn till trafiksäkerhet vid transportplanering
Vi följer upp vägarbetstidslagen och vidtar åtgärder vid behov