BBST Björemans Bud & Åkeri AB

070-347 77 70 Skicka e-post

Vår affärsidé

Vi trivs med våra laster!
BBST Björemans Bud & Åkeri AB ska vara en professionell aktör som ökar värdet i kundens process genom att leverera effektiva logistiklösningar. Genomförande ske och utvecklas i samverkan mellan medarbetare och ledning av företaget.

Våra ledord är:

* Hög kompetens och rätt attityd

* Hög genomförande hastighet

* Rätt kvalitet och minsta möjliga miljöpåverkan

Antal fordon

En modern fordonspark
6

Antal anställda

Hur många är vi?
9

Jämställdhet

Fördelning mellan anställda män och kvinnor
Antal män - 7st - 78%
Antal kvinnor - 2st - 22%

Verksamhetsområden

Företaget är just nu verksamt inom dessa områden
Kyl & Frystransporter - 80%
Distribution - 10%
Blandad verksamhet - 10%
Ansvar

Krav

Obligatorisk information
Kollektivavtal
Utbildningsplan
Systematiskt arbetsmiljöarbete
Yrkestrafiktillstånd

Mervärden

För att göra det lilla extra
Värdegrund / Code of conduct
Övrig information

Företaget har funnits sedan 1998 med Hans Björeman i ledningen. Efter hans bortgång har Helena Björeman ensam övertagit företaget och har ett förnyat yrkestrafiktillstånd från juni 2017.

Miljö & klimat­policies

Krav

Obligatorisk information
Vi använder oss av de drivmedel som finns tillgängliga för att nå miljömålen

Mervärden

För att göra det lilla extra
Vi rutt-optimerar våra transporter
Vi strävar efter bästa fyllnadsgrad
Vi använder regummerade däck
Trafik­säkerhet

Krav

Obligatorisk information

Mervärden

För att göra det lilla extra
Vi prioriterar trafiksäkerhet vid nyinköp
Vi följer upp kör- och vilotider regelbundet och vidtar åtgärder vid behov
System för uppföljning:
Vi tar hänsyn till trafiksäkerhet vid transportplanering
Vi följer upp vägarbetstidslagen och vidtar åtgärder vid behov