BE Transport & Maskin AB

0703429208 Skicka e-post

Vår affärsidé

Med kunskap, kompetens och anpassade fordon för uppgiften utföra specialtransporter över hela landet med kunders behov i centrum.

Antal fordon

En modern fordonspark
2

Antal anställda

Hur många är vi?
1

Jämställdhet

Fördelning mellan anställda män och kvinnor
Antal män - 1st - 100%
Antal kvinnor - 0st - 0%

Verksamhetsområden

Företaget är just nu verksamt inom dessa områden
Specialtransporter (tungtransporter) - 100%
Ansvar

Krav

Obligatorisk information
Kollektivavtal
Utbildningsplan
Systematiskt arbetsmiljöarbete
Yrkestrafiktillstånd

Mervärden

För att göra det lilla extra
Miljö & klimat­policies

Krav

Obligatorisk information

Mervärden

För att göra det lilla extra
Vi mäter de mest betydelsefulla miljöaspekterna
Vi rutt-optimerar våra transporter
Vi strävar efter bästa fyllnadsgrad
Trafik­säkerhet

Krav

Obligatorisk information
Rutin för att service och besiktningar görs kontinuerligt
Uppföljning av tillbud/olyckor/skador

Mervärden

För att göra det lilla extra
Vi prioriterar trafiksäkerhet vid nyinköp
Vi följer upp kör- och vilotider regelbundet och vidtar åtgärder vid behov
Vi tar hänsyn till trafiksäkerhet vid transportplanering
Vi följer upp vägarbetstidslagen och vidtar åtgärder vid behov