Bellmans Åkeri & Entreprenad AB

08-150090 Skicka e-post

Vår affärsidé

Bellmans skall genom sin storlek och starka förankring i Stockholmsregionen samt genom
sitt professionella agerande i alla led erbjuda marknadens mest kompletta lösningar vad
gäller Bygg och Anläggnings relaterade transport- och maskintjänster i ABC län.

Antal fordon

En modern fordonspark
55

Antal anställda

Hur många är vi?
75

Jämställdhet

Fördelning mellan anställda män och kvinnor
Antal män - 55st - 73%
Antal kvinnor - 20st - 27%

Verksamhetsområden

Företaget är just nu verksamt inom dessa områden
Bygg- & anläggning - 100%
Ansvar

Krav

Obligatorisk information
Kollektivavtalsliknande lösning
Dokumenterat systematiskt arbetsmiljöarbete
Yrkestrafiktillstånd

Mervärden

För att göra det lilla extra
ISO 9001
Jämställdhetspolicy
Värdegrund / Code of conduct
IT Policy
Integritetspolicy
ID06
Daglig uppföljning av BKY
Miljö & klimat­policies

Krav

Obligatorisk information
Vi använder oss av de drivmedel som finns tillgängliga för att nå miljömålen

Mervärden

För att göra det lilla extra
ISO 14 001
Vi mäter de mest betydelsefulla miljöaspekterna: Bränsleförbrukning,
Vi rutt-optimerar våra transporter
System för uppföljning: Transportadministrationssystem,
Vi strävar efter bästa fyllnadsgrad
Vi använder regummerade däck
Trafik­säkerhet

Krav

Obligatorisk information

Mervärden

För att göra det lilla extra
Vi prioriterar trafiksäkerhet vid nyinköp
Vi följer upp kör- och vilotider regelbundet och vidtar åtgärder vid behov
System för uppföljning: Fordonsdata system,
Vi gör årligen hälsokontroller på våra anställda
Vi tar hänsyn till trafiksäkerhet vid transportplanering
Vi följer upp vägarbetstidslagen och vidtar åtgärder vid behov