Bellmans Åkeri & Entreprenad AB

08-150090 Skicka e-post

Bellmans skall genom sin storlek och starka förankring i Stockholmsregionen samt genom
sitt professionella agerande i alla led erbjuda marknadens mest kompletta lösningar vad
gäller Bygg och Anläggnings relaterade transport- och maskintjänster i ABC län.

Antal fordon

En modern fordonspark
38

Antal anställda

Hur många är vi?
75

Jämställdhet

Fördelning mellan anställda män och kvinnor
Antal män - 53st - 71%
Antal kvinnor - 22st - 29%

Verksamhetsområden

Företaget är just nu verksamt inom dessa områden
Bygg- & anläggning - 100%
Ansvar
Trafiktillstånd
Kollektivavtal
Dokumenterat systematiskt arbetsmiljöarbete
Övrig information

Miljö & klimat
Övrig information

Trafik­säkerhet
Checklistor för säkerhetskontroll på fordon, chaufför och lastsäkring
Övrig information

Övrig information
ISO 9001
ISO 14 001
Kvalitetspolicy
Värdegrund / Uppförandekod
Transporteffektiviseringsåtgärder: Bästa fyllnadsgrad, Ruttoptimering,
System för uppföljning: Order- och transportplaneringssystem, Personal- och tidsystem, Avvikelsehantering och rapporteringssystem, Fordonskontrolls system, Fordonsdata system, Ekonomisystem, BKY Kompetensmatris
Företaget är ID06 anslutet

SÖK FAIR TRANSPORT FÖRETAG Visa alla godkända företag

VERKSAMHET
LÄN
BEGYNNELSEBOKSTAV
Avbryt sökning
För transportsäljande företag i Norge, besök fairtransport.no