Bellmans Åkeri & Entreprenad AB

08-150090 Skicka e-post

Vår affärsidé

Bellmans skall genom sin storlek och starka förankring i Stockholmsregionen samt genom
sitt professionella agerande i alla led erbjuda marknadens mest kompletta lösningar vad
gäller Bygg och Anläggnings relaterade transport- och maskintjänster i ABC län.

Antal fordon

En modern fordonspark
55

Antal anställda

Hur många är vi?
75

Jämställdhet

Fördelning mellan anställda män och kvinnor
Antal män - 55st - 73%
Antal kvinnor - 20st - 27%

Verksamhetsområden

Företaget är just nu verksamt inom dessa områden
Bygg- & anläggning - 100%
Ansvar

Krav

Obligatorisk information
Kollektivavtalsliknande lösning
Dokumenterat systematiskt arbetsmiljöarbete
Yrkestrafiktillstånd

Mervärden

För att göra det lilla extra
ISO 9001
Jämställdhetspolicy
Värdegrund / Code of conduct
IT Policy
Integritetspolicy
ID06
Daglig uppföljning av BKY
Miljö & klimat­policies

Krav

Obligatorisk information
Vi använder oss av de drivmedel som finns tillgängliga för att nå miljömålen

Mervärden

För att göra det lilla extra
ISO 14 001
Vi rutt-optimerar våra transporter
System för uppföljning:
Vi strävar efter bästa fyllnadsgrad
Vi använder regummerade däck
Trafik­säkerhet

Krav

Obligatorisk information

Mervärden

För att göra det lilla extra
Vi prioriterar trafiksäkerhet vid nyinköp
Vi följer upp kör- och vilotider regelbundet och vidtar åtgärder vid behov
System för uppföljning:
Vi gör årligen hälsokontroller på våra anställda
Vi tar hänsyn till trafiksäkerhet vid transportplanering
Vi följer upp vägarbetstidslagen och vidtar åtgärder vid behov