Best Transport AB

08-447 33 00 Skicka e-post

Vår affärsidé

Best Transport erbjuder små och stora företag prisvärda transportlösningar. Företaget utför dagligen tusentals snabba och moderna
bud-, distributions- och sista milen-uppdrag. Best Transport driver på utvecklingen i branschen och arbetar målmedvetet för att nå sin vision att
bli ledande i Norden på snabba transport- och logistiktjänster.

Antal fordon

En modern fordonspark
25

Antal anställda

Hur många är vi?
113

Jämställdhet

Fördelning mellan anställda män och kvinnor
Antal män - 92st - 81%
Antal kvinnor - 21st - 19%
Ansvar

Krav

Obligatorisk information
Kollektivavtal
Dokumenterat systematiskt arbetsmiljöarbete
Rutiner krishantering
Yrkestrafiktillstånd

Mervärden

För att göra det lilla extra
Värdegrund / Code of conduct
Integritetspolicy
ID06
Övrig information

Best Transport AB är certifierade enligt Svensk Miljöbas.

Miljö & klimat­policies

Krav

Obligatorisk information
Vi använder oss av de drivmedel som finns tillgängliga för att nå miljömålen

Mervärden

För att göra det lilla extra
Vi rutt-optimerar våra transporter
Vi strävar efter bästa fyllnadsgrad
Trafik­säkerhet

Krav

Obligatorisk information

Mervärden

För att göra det lilla extra
Vi följer upp kör- och vilotider regelbundet och vidtar åtgärder vid behov
System för uppföljning:
Vi följer upp vägarbetstidslagen och vidtar åtgärder vid behov