Best Transport AB

08-447 33 00 Skicka e-post

Best Transport har sedan 1976 erbjudit företag prisvärda logistiklösningar och är idag en ledande aktör i Norden inom last-mile med en omsättning på ca 1 miljard kronor. Företaget utför dagligen, med hjälp av innovativa tech-lösningar, tiotusentals snabba och hållbara expressleveranser och distributionsuppdrag med specialisering inom logistik för E-commerce, Servicelogistik och Healthcare-logistik. Best Transport är idag logistikbranschens klarast lysande hållbarhetsprofil, framför allt tack vare en fossilfri fordonsflotta och företagets fokus på schyssta villkor och krav på kollektivavtal.

Antal fordon

En modern fordonspark
56

Antal anställda

Hur många är vi?
191

Jämställdhet

Fördelning mellan anställda män och kvinnor
Antal män - 146st - 76%
Antal kvinnor - 45st - 24%

Verksamhetsområden

Företaget är just nu verksamt inom dessa områden
Distribution - 70%
Budbilar - 30%
Ansvar
Yrkestrafiktillstånd
Kollektivavtal
Alkohol & Drogpolicy
Har rutiner som beskriver hur företaget säkerställer anställdas nykterhet
Policy för kränkande särbehandling
Har rutiner för att säkerställa anställdas godkända behörigheter och åtgärdar om behörighet saknas/försvinner
Rutin för krishantering
Dokumenterat systematiskt arbetsmiljöarbete
Har rutiner för hantering av avvikelser vad gäller miljö- trafik- och arbetsmiljöhändelser
Miljö & klimat
Har instruktioner för hur företaget lever upp till certifieringens syfte och mål och hur planen ser ut för att utvecklas positivt med certifieringens nivåer för miljö- och klimatkriterier.
Trafik­säkerhet
Checklistor för säkerhetskontroll på fordon, chaufför och lastsäkring
Uppföljning av kör och vilotider samt vägarbetstidslagen och hastigheter
Rutinbeskrivning för hur kontroll att besiktning och service genomförs
Övrig information
Kvalitetspolicy
Värdegrund / Uppförandekod
Hållbarhetspolicy
Transporteffektiviseringsåtgärder: Bästa fyllnadsgrad, Ruttoptimering,
Vi erbjuder anställda företagshälsovård
System för uppföljning: Transportplaneringssystem, Order- och transportplaneringssystem, Transportadministrationssystem, Personal- och tidsystem, Avvikelsehantering och rapporteringssystem, Fordonskontrolls system, Fordonsdata system, Ekonomisystem, Kalkyleringssystem,
Företaget är ID06 anslutet

SÖK CERTIFIERADE FÖRETAG Visa alla certifierade företag

VERKSAMHET
LÄN
BEGYNNELSEBOKSTAV
Avbryt sökning
För transportsäljande företag i Norge, besök fairtransport.no