Best Transport AB

08-447 33 00 Skicka e-post

Vår affärsidé

Best Transport erbjuder små och stora företag prisvärda transportlösningar. Företaget utför dagligen tusentals snabba och moderna
bud-, distributions- och sista milen-uppdrag. Best Transport driver på utvecklingen i branschen och arbetar målmedvetet för att nå sin vision att
bli ledande i Norden på snabba transport- och logistiktjänster.

Antal fordon

En modern fordonspark
25

Antal anställda

Hur många är vi?
113

Jämställdhet

Fördelning mellan anställda män och kvinnor
Antal män - 92st - 81%
Antal kvinnor - 21st - 19%
Ansvar

Krav

Obligatorisk information
Kollektivavtal
Dokumenterat systematiskt arbetsmiljöarbete
Yrkestrafiktillstånd

Mervärden

För att göra det lilla extra
Värdegrund / Code of conduct
Integritetspolicy
ID06
Övrig information

Best Transport AB är certifierade enligt Svensk Miljöbas.

Miljö & klimat­policies

Krav

Obligatorisk information
Vi använder oss av de drivmedel som finns tillgängliga för att nå miljömålen

Mervärden

För att göra det lilla extra
Vi mäter de mest betydelsefulla miljöaspekterna
Vi rutt-optimerar våra transporter
Vi strävar efter bästa fyllnadsgrad
Trafik­säkerhet

Krav

Obligatorisk information

Mervärden

För att göra det lilla extra
Vi följer upp kör- och vilotider regelbundet och vidtar åtgärder vid behov
System för uppföljning: Transportplaneringssystem,
Vi följer upp vägarbetstidslagen och vidtar åtgärder vid behov