Best Transport AB

08-447 33 00 Skicka e-post

Vår affärsidé

Best Transport erbjuder små och stora företag prisvärda transportlösningar. Företaget utför dagligen tusentals snabba och moderna
bud-, distributions- och sista milen-uppdrag. Best Transport driver på utvecklingen i branschen och arbetar målmedvetet för att nå sin vision att
bli ledande i Norden på snabba transport- och logistiktjänster.

Antal fordon

En modern fordonspark
95

Antal anställda

Hur många är vi?
161

Jämställdhet

Fördelning mellan anställda män och kvinnor
Antal män - 132st - 82%
Antal kvinnor - 29st - 18%

Verksamhetsområden

Företaget är just nu verksamt inom dessa områden
Distribution - 100%
Ansvar

Krav

Obligatorisk information
Kollektivavtal
Dokumenterat systematiskt arbetsmiljöarbete
Yrkestrafiktillstånd

Mervärden

För att göra det lilla extra
Diskrimineringspolicy
System för uppföljning: Order- och transportplaneringssystem, Avvikelsehantering och rapporteringssystem, Fordonsdata system, Ekonomisystem, Kalkyleringssystem,
Värdegrund / Code of conduct
IT Policy
Integritetspolicy
ID06
Daglig uppföljning av BKY
Övrig information

Best Transport AB är certifierade enligt Svenskt miljö och kvalitétsbas.

Miljö & klimat­policies

Krav

Obligatorisk information
Vi använder oss av de drivmedel som finns tillgängliga för att nå miljömålen

Mervärden

För att göra det lilla extra
Vi mäter de mest betydelsefulla miljöaspekterna: Bränsleförbrukning,
Vi rutt-optimerar våra transporter
System för uppföljning: Order- och transportplaneringssystem, Personal- och tidsystem, Avvikelsehantering och rapporteringssystem, Fordonsdata system, Kalkyleringssystem,
Vi strävar efter bästa fyllnadsgrad
Trafik­säkerhet

Krav

Obligatorisk information

Mervärden

För att göra det lilla extra
Vi prioriterar trafiksäkerhet vid nyinköp
Vi följer upp kör- och vilotider regelbundet och vidtar åtgärder vid behov
System för uppföljning: Transportplaneringssystem, Personal- och tidsystem, Avvikelsehantering och rapporteringssystem, Fordonsdata system,
Vi tar hänsyn till trafiksäkerhet vid transportplanering
Vi följer upp vägarbetstidslagen och vidtar åtgärder vid behov