Beves

054-852720

Beves utför logistikverksamhet av kyl o frystransporter med fokus på samdistribution och kundnöjdhet.
Vi utför transporterna med stor servicekänsla, kompetens och med kunden i fokus.
Och med mål mot utveckling och ständiga förbättringar med minsta möjliga klimatpåverkan.
Vår Vision ” Vi levererar varje dag för framtiden”.

Antal fordon

En modern fordonspark
26

Antal anställda

Hur många är vi?
54

Jämställdhet

Fördelning mellan anställda män och kvinnor
Antal män - 44st - 81%
Antal kvinnor - 10st - 19%

Verksamhetsområden

Företaget är just nu verksamt inom dessa områden
Kyl & Frystransporter - 100%
Ansvar
Trafiktillstånd
Kollektivavtal
Alkohol & Drogpolicy
Policy för kränkande särbehandling
Dokumenterat systematiskt arbetsmiljöarbete
Övrig information

Miljö & klimat
Övrig information

Trafik­säkerhet
Övrig information

Övrig information
ISO 9001
ISO 14 001
Kvalitetspolicy
Transporteffektiviseringsåtgärder: Bästa fyllnadsgrad, Ruttoptimering,
System för uppföljning: Transportplaneringssystem, Transportadministrationssystem, Personal- och tidsystem, Avvikelsehantering och rapporteringssystem, Fordonskontrolls system, Fordonsdata system, Ekonomisystem, Kalkyleringssystem, Excel,

SÖK FAIR TRANSPORT FÖRETAG Visa alla godkända företag

VERKSAMHET
LÄN
BEGYNNELSEBOKSTAV
Avbryt sökning
För transportsäljande företag i Norge, besök fairtransport.no