Bilfrakt Bothnia AB

090-2065600 Skicka e-post

Vår affärsidé

Värdeskapande flexibla logistik- och entreprenadlösningar, med omtanke om klimat och miljö.

Godkända underleverantörer

Hur många av underleverantörer är Fair Transport-godkända?
Godkända underleverantörer - 2 av 106 (1.9%)

Antal fordon

Inkl. underleverantörer
573

Antal anställda

Hur många är vi?
30

Jämställdhet

Fördelning mellan anställda män och kvinnor
Antal män - 20st - 67%
Antal kvinnor - 10st - 33%

Verksamhetsområden

Företaget är just nu verksamt inom dessa områden
Bygg- & anläggning - 75%
Fjärrtransporter - 25%
Ansvar

Krav

Obligatorisk information
Kollektivavtal
Utbildningsplan
Rapportering/Uppföljning tillbud/olyckor/skador
Dokumenterat systematiskt arbetsmiljöarbete
Rapportering/Uppföljning avvikelser
Rutiner krishantering

Mervärden

För att göra det lilla extra
ISO 9001
Jämställdhetspolicy
Diskrimineringspolicy
Vi erbjuder anställda företagshälsovård
System för uppföljning: AM-system, Lime CRM, Mobilast mm.
ISO 45 001
Värdegrund / Code of conduct
IT Policy
Integritetspolicy
ID06
Miljö & klimat­policies

Krav

Obligatorisk information
Vi följer upp tillbud/olyckor/skador
Vi använder oss av de drivmedel som finns tillgängliga för att nå miljömålen

Mervärden

För att göra det lilla extra
ISO 14 001
Vi mäter de mest betydelsefulla miljöaspekterna: Elförbrukning, Avfallshantering, Bränsleförbrukning,
Vi rutt-optimerar våra transporter
System för uppföljning: AM-system, Lime CRM, Mobilast mm.
Trafik­säkerhet

Krav

Obligatorisk information
Uppföljning av tillbud/olyckor/skador

Mervärden

För att göra det lilla extra
Vi prioriterar trafiksäkerhet vid nyinköp
Vi följer upp kör- och vilotider regelbundet och vidtar åtgärder vid behov
Vi tar hänsyn till trafiksäkerhet vid transportplanering
Vi följer upp vägarbetstidslagen och vidtar åtgärder vid behov