Börjes Transport AB

Skicka e-post

Vi skall vara bäst på att ta hand om våra kunders transport och logistikbehov
-målet är att överträffa deras förväntningar.
Våra viktiga tre ledord:
* Ansvarstagande
* Kompetens
* Omtänksamhet

Antal fordon

En modern fordonspark
54

Antal anställda

Hur många är vi?
88

Jämställdhet

Fördelning mellan anställda män och kvinnor
Antal män - 84st - 95%
Antal kvinnor - 4st - 5%
Ansvar
Har rutiner för att säkerställa anställdas godkända behörigheter och åtgärdar om behörighet saknas/försvinner
Dokumenterat systematiskt arbetsmiljöarbete
Övrig information

Miljö & klimat
Övrig information

omfatttas av koncernens certifieringar

Trafik­säkerhet
Checklistor för säkerhetskontroll på fordon, chaufför och lastsäkring
Övrig information

omfatttas av koncernens certifieringar

Övrig information
Kvalitetspolicy
Värdegrund / Uppförandekod
Transporteffektiviseringsåtgärder: Bästa fyllnadsgrad, Ruttoptimering,
System för uppföljning: Transportplaneringssystem, Order- och transportplaneringssystem, Transportadministrationssystem, Personal- och tidsystem, Avvikelsehantering och rapporteringssystem, Fordonskontrolls system, Fordonsdata system, Ekonomisystem, Administrationssystem, Kalkyleringssystem, Excel,
Företaget är ID06 anslutet

SÖK FAIR TRANSPORT FÖRETAG Visa alla godkända företag

VERKSAMHET
LÄN
BEGYNNELSEBOKSTAV
Avbryt sökning
För transportsäljande företag i Norge, besök fairtransport.no