Br Junttis Åkeri AB

0927/10296 Skicka e-post

År 1922 köpte Henrik Juntti sin första lastbil, och det la grunden för Bröderna Junttis Åkeri.

Våran affärsidé är att transportera rundvirke och göra entreprenadjobb på ett tryggt och bra sätt. Vi har förstaklassig personal och är stolta över det jobb vi utför. Vi strävar efter att vara effektiva och lösa problemen.

Det skall vara säkert och kul att jobba med Bröderna Junttis Åkeri AB!

Antal fordon

En modern fordonspark
22

Antal anställda

Hur många är vi?
30

Jämställdhet

Fördelning mellan anställda män och kvinnor
Antal män - 28st - 93%
Antal kvinnor - 2st - 7%

Verksamhetsområden

Företaget är just nu verksamt inom dessa områden
Blandad verksamhet - 10%
Skogstransporter - 65%
Bygg- & anläggning - 25%
Ansvar
Har rutiner för att säkerställa anställdas godkända behörigheter och åtgärdar om behörighet saknas/försvinner
Dokumenterat systematiskt arbetsmiljöarbete
Övrig information

Miljö & klimat
Övrig information

Trafik­säkerhet
Checklistor för säkerhetskontroll på fordon, chaufför och lastsäkring
Rutinbeskrivning för hur kontroll att besiktning och service genomförs
Övrig information

Övrig information
Kvalitetspolicy
Transporteffektiviseringsåtgärder: Bästa fyllnadsgrad, Ruttoptimering,
System för uppföljning: Transportplaneringssystem, Personal- och tidsystem, Avvikelsehantering och rapporteringssystem,

SÖK FAIR TRANSPORT FÖRETAG Visa alla godkända företag

VERKSAMHET
LÄN
BEGYNNELSEBOKSTAV
Avbryt sökning
För transportsäljande företag i Norge, besök fairtransport.no