Br Junttis Åkeri AB

0927/10296 Skicka e-post

Vår affärsidé

År 1922 köpte Henrik Juntti sin första lastbil, och det la grunden för Bröderna Junttis Åkeri.

Våran affärsidé är att transportera rundvirke och göra entreprenadjobb på ett tryggt och bra sätt. Vi har förstaklassig personal och är stolta över det jobb vi utför. Vi strävar efter att vara effektiva och lösa problemen.

Det skall vara säkert och kul att jobba med Bröderna Junttis Åkeri AB!

Antal fordon

En modern fordonspark
22

Antal anställda

Hur många är vi?
30

Jämställdhet

Fördelning mellan anställda män och kvinnor
Antal män - 28st - 93%
Antal kvinnor - 2st - 7%

Verksamhetsområden

Företaget är just nu verksamt inom dessa områden
Blandad verksamhet - 10%
Skogstransporter - 65%
Bygg- & anläggning - 25%
Ansvar

Krav

Obligatorisk information
Kollektivavtal
Utbildningsplan
Rapportering/Uppföljning tillbud/olyckor/skador
Dokumenterat systematiskt arbetsmiljöarbete
Rapportering/Uppföljning avvikelser
Rutiner krishantering
Yrkestrafiktillstånd

Mervärden

För att göra det lilla extra
System för uppföljning: Transportplaneringssystem, Personal- och tidsystem, Avvikelsehantering och rapporteringssystem,
Miljö & klimat­policies

Krav

Obligatorisk information
Vi köper teknik för bästa funktion och miljöprestanda
Vi följer upp tillbud/olyckor/skador
Vi följer upp och utbildar i vår Miljö och Klimatpolicy
Vi använder oss av de drivmedel som finns tillgängliga för att nå miljömålen

Mervärden

För att göra det lilla extra
Vi mäter de mest betydelsefulla miljöaspekterna
Vi rutt-optimerar våra transporter
System för uppföljning: Transportadministrationssystem, Avvikelsehantering och rapporteringssystem, Fordonsdata system,
Vi strävar efter bästa fyllnadsgrad
Vi använder regummerade däck
Trafik­säkerhet

Krav

Obligatorisk information
Checklistor för säkerhetskontroll på fordon och chaufför
Rutin för felanmälningar på fordon
Uppföljning av hastighetsöverträdelser samt åtgärder
Uppföljning och utbildning enligt vår trafiksäkerhetspolicy
Rutin för att service och besiktningar görs kontinuerligt
Uppföljning av tillbud/olyckor/skador

Mervärden

För att göra det lilla extra
Vi prioriterar trafiksäkerhet vid nyinköp
Vi följer upp kör- och vilotider regelbundet och vidtar åtgärder vid behov
Vi tar hänsyn till trafiksäkerhet vid transportplanering
Vi följer upp vägarbetstidslagen och vidtar åtgärder vid behov