Bröd. Engströms Entreprenadmaskiner AB

019 12 10 00 Skicka e-post

Vi vill självklart ha en god lönsamhet men i övrigt vill vi givetvis vara en självklar kandidat på marknaden med vårt starka varumärke och långa erfarenhet i branschen, med anställda som presterar sitt yttersta och att vi har återkommande kunder och uppehåller ett gott rykte. Vi ska möta digitaliseringen och övriga yttre faktorer så som ökade kravnivåer på utbildningar osv på bästa möjliga sätt.

Antal fordon

En modern fordonspark
40

Antal anställda

Hur många är vi?
54

Jämställdhet

Fördelning mellan anställda män och kvinnor
Antal män - 49st - 91%
Antal kvinnor - 5st - 9%

Verksamhetsområden

Företaget är just nu verksamt inom dessa områden
Bygg- & anläggning - 100%
Ansvar
Yrkestrafiktillstånd
Kollektivavtal
Alkohol & Drogpolicy
Policy för kränkande särbehandling
Har rutiner för att säkerställa anställdas godkända behörigheter och åtgärdar om behörighet saknas/försvinner
Dokumenterat systematiskt arbetsmiljöarbete
Har rutiner för hantering av avvikelser vad gäller miljö- trafik- och arbetsmiljöhändelser
Miljö & klimat
Har instruktioner för hur företaget lever upp till certifieringens syfte och mål och hur planen ser ut för att utvecklas positivt med certifieringens nivåer för miljö- och klimatkriterier.
Trafik­säkerhet
Checklistor för säkerhetskontroll på fordon, chaufför och lastsäkring
Uppföljning av kör och vilotider samt vägarbetstidslagen och hastigheter
Rutinbeskrivning för hur kontroll att besiktning och service genomförs
Övrig information
Kvalitetspolicy
Värdegrund / Uppförandekod
Vi erbjuder anställda företagshälsovård
System för uppföljning: Order- och transportplaneringssystem, Personal- och tidsystem, Ekonomisystem, Excel,
Företaget är ID06 anslutet

SÖK CERTIFIERADE FÖRETAG Visa alla certifierade företag

VERKSAMHET
LÄN
BEGYNNELSEBOKSTAV
Avbryt sökning
För transportsäljande företag i Norge, besök fairtransport.no