Bröderna Ebbessons Åkeri AB

0702058286 Skicka e-post

Vår affärsidé

Att erbjuda trygga och flexibla transporter. Inte bara från A-B utan A-C och D-G. Vi ska även klara av att lossa och lasta gods själva med tekniska hjälpmedel för att underlätta för våra kunder. Hög kvalitet och god service ska genomsyra våra tjänster.

Antal fordon

En modern fordonspark
14

Antal anställda

Hur många är vi?
14

Jämställdhet

Fördelning mellan anställda män och kvinnor
Antal män - 14st - 100%
Antal kvinnor - 0st - 0%

Verksamhetsområden

Företaget är just nu verksamt inom dessa områden
Bygg- & anläggning - 70%
Fjärrtransporter - 10%
Miljö & renhållningstransporter - 20%
Ansvar

Krav

Obligatorisk information
Kollektivavtal
Utbildningsplan
Rapportering/Uppföljning tillbud/olyckor/skador
Dokumenterat systematiskt arbetsmiljöarbete
Rapportering/Uppföljning avvikelser
Rutiner krishantering
Yrkestrafiktillstånd

Mervärden

För att göra det lilla extra
ID06
Miljö & klimat­policies

Krav

Obligatorisk information
Vi köper teknik för bästa funktion och miljöprestanda
Vi följer upp tillbud/olyckor/skador
Vi följer upp och utbildar i vår Miljö och Klimatpolicy

Mervärden

För att göra det lilla extra
Vi mäter de mest betydelsefulla miljöaspekterna
Vi rutt-optimerar våra transporter
Vi använder regummerade däck
Trafik­säkerhet

Krav

Obligatorisk information
Checklistor för säkerhetskontroll på fordon och chaufför
Rutin för felanmälningar på fordon
Uppföljning av hastighetsöverträdelser samt åtgärder
Uppföljning och utbildning enligt vår trafiksäkerhetspolicy
Rutin för att service och besiktningar görs kontinuerligt
Uppföljning av tillbud/olyckor/skador

Mervärden

För att göra det lilla extra
Vi prioriterar trafiksäkerhet vid nyinköp
Vi följer upp kör- och vilotider regelbundet och vidtar åtgärder vid behov
Vi följer upp vägarbetstidslagen och vidtar åtgärder vid behov