BudXpress i Mälardalen AB

010-8104800 Skicka e-post

Vara Mälardalens bästa aktör för tidskrävande transporter, dygnet runt & årets alla dagar!

Antal fordon

En modern fordonspark
17

Antal anställda

Hur många är vi?
25

Jämställdhet

Fördelning mellan anställda män och kvinnor
Antal män - 20st - 80%
Antal kvinnor - 5st - 20%

Verksamhetsområden

Företaget är just nu verksamt inom dessa områden
Distribution - 50%
Kyl & Frystransporter - 10%
Fjärrtransporter - 20%
Övrigt - 20%
Ansvar
Arbetsrättsliga villkor
Har rutiner för att säkerställa anställdas godkända behörigheter och åtgärdar om behörighet saknas/försvinner
Dokumenterat systematiskt arbetsmiljöarbete
Övrig information

Miljö & klimat
Övrig information

Trafik­säkerhet
Checklistor för säkerhetskontroll på fordon, chaufför och lastsäkring
Rutinbeskrivning för hur kontroll att besiktning och service genomförs
Övrig information

Övrig information
Kvalitetspolicy
Värdegrund / Uppförandekod
Transporteffektiviseringsåtgärder: Bästa fyllnadsgrad, Ruttoptimering,
System för uppföljning: Avvikelsehantering och rapporteringssystem, Excel,
Företaget är ID06 anslutet

SÖK FAIR TRANSPORT FÖRETAG Visa alla godkända företag

VERKSAMHET
LÄN
BEGYNNELSEBOKSTAV
Avbryt sökning
För transportsäljande företag i Norge, besök fairtransport.no