Bulk Johnson i Vännäs AB

0705801863 Skicka e-post

Underleverantör av transporter med torrvaror i bulktank med hög kvalitet.

Antal fordon

En modern fordonspark
1

Verksamhetsområden

Företaget är just nu verksamt inom dessa områden
Jordbrukstransporter - 50%
Övrigt - 50%
Ansvar
Trafiktillstånd
Rutin för krishantering
Har rutiner för hantering av avvikelser vad gäller miljö- trafik- och arbetsmiljöhändelser
Miljö & klimat
Trafik­säkerhet
Checklistor för säkerhetskontroll på fordon, chaufför och lastsäkring
Uppföljning av kör och vilotider samt vägarbetstidslagen och hastigheter
Rutinbeskrivning för hur kontroll att besiktning och service genomförs
Övrig information
16% Reduktion av CO2ekv

SÖK FAIR TRANSPORT FÖRETAG Visa alla godkända företag

VERKSAMHET
LÄN
BEGYNNELSEBOKSTAV
Avbryt sökning
För transportsäljande företag i Norge, besök fairtransport.no