Carl F AB

040-180300 Skicka e-post

Carl F ska vara ett lönsamt, tjänsteproducerande företag som arbetar med avfalls- och materialhantering i sydvästra Skåne.

Vi ska vara ett marknadsledande företag som lämnar god service och har hög kvalitet i utförda tjänster.

Marknaden skall uppfatta oss som seriösa och pålitliga.

Vårt arbete ska bidra till ett hållbart samhälle.

Curt F Jönsson
VD

Antal fordon

En modern fordonspark
40

Antal anställda

Hur många är vi?
70

Jämställdhet

Fördelning mellan anställda män och kvinnor
Antal män - 62st - 89%
Antal kvinnor - 8st - 11%

Verksamhetsområden

Företaget är just nu verksamt inom dessa områden
Miljö & renhållningstransporter - 50%
Bygg- & anläggning - 50%
Ansvar
Har rutiner för att säkerställa anställdas godkända behörigheter och åtgärdar om behörighet saknas/försvinner
Dokumenterat systematiskt arbetsmiljöarbete
Övrig information

Miljö & klimat
Övrig information

Trafik­säkerhet
Checklistor för säkerhetskontroll på fordon, chaufför och lastsäkring
Rutinbeskrivning för hur kontroll att besiktning och service genomförs
Övrig information

Övrig information
ISO 9001
ISO 14 001
Kvalitetspolicy
Värdegrund / Uppförandekod
Transporteffektiviseringsåtgärder: Bästa fyllnadsgrad, Ruttoptimering,
Vi erbjuder anställda företagshälsovård
System för uppföljning: Order- och transportplaneringssystem, Personal- och tidsystem, Avvikelsehantering och rapporteringssystem, Fordonskontrolls system, Fordonsdata system, Ekonomisystem,
Företaget är ID06 anslutet

SÖK FAIR TRANSPORT FÖRETAG Visa alla godkända företag

VERKSAMHET
LÄN
BEGYNNELSEBOKSTAV
Avbryt sökning
För transportsäljande företag i Norge, besök fairtransport.no