Carl F AB

040-180300 Skicka e-post

Vår affärsidé

Carl F ska vara ett lönsamt, tjänsteproducerande företag som arbetar med avfalls- och materialhantering i sydvästra Skåne.

Vi ska vara ett marknadsledande företag som lämnar god service och har hög kvalitet i utförda tjänster.

Marknaden skall uppfatta oss som seriösa och pålitliga.

Vårt arbete ska bidra till ett hållbart samhälle.

Curt F Jönsson
VD

Antal fordon

En modern fordonspark
40

Antal anställda

Hur många är vi?
70

Jämställdhet

Fördelning mellan anställda män och kvinnor
Antal män - 62st - 89%
Antal kvinnor - 8st - 11%

Verksamhetsområden

Företaget är just nu verksamt inom dessa områden
Miljö & renhållningstransporter - 50%
Bygg- & anläggning - 50%
Ansvar

Krav

Obligatorisk information
Kollektivavtal
Utbildningsplan
Rapportering/Uppföljning tillbud/olyckor/skador
Dokumenterat systematiskt arbetsmiljöarbete
Rapportering/Uppföljning avvikelser
Rutiner krishantering
Yrkestrafiktillstånd

Mervärden

För att göra det lilla extra
ISO 9001
Vi erbjuder anställda företagshälsovård
System för uppföljning: Order- och transportplaneringssystem, Personal- och tidsystem, Avvikelsehantering och rapporteringssystem, Fordonskontrolls system, Fordonsdata system, Ekonomisystem,
Värdegrund / Code of conduct
IT Policy
ID06
Daglig uppföljning av BKY
Miljö & klimat­policies

Krav

Obligatorisk information
Vi följer upp tillbud/olyckor/skador
Vi följer upp och utbildar i vår Miljö och Klimatpolicy
Vi använder oss av de drivmedel som finns tillgängliga för att nå miljömålen

Mervärden

För att göra det lilla extra
ISO 14 001
Vi mäter de mest betydelsefulla miljöaspekterna: Elförbrukning, Bränsleförbrukning,
Vi rutt-optimerar våra transporter
System för uppföljning: Order- och transportplaneringssystem, Avvikelsehantering och rapporteringssystem, Ekonomisystem, Administrationssystem,
Vi strävar efter bästa fyllnadsgrad
Vi använder regummerade däck
Trafik­säkerhet

Krav

Obligatorisk information
Checklistor för säkerhetskontroll på fordon och chaufför
Rutin för felanmälningar på fordon
Uppföljning av hastighetsöverträdelser samt åtgärder
Uppföljning och utbildning enligt vår trafiksäkerhetspolicy
Rutin för att service och besiktningar görs kontinuerligt
Uppföljning av tillbud/olyckor/skador

Mervärden

För att göra det lilla extra
Vi följer upp kör- och vilotider regelbundet och vidtar åtgärder vid behov
System för uppföljning: Order- och transportplaneringssystem, Personal- och tidsystem, Fordonskontrolls system, Fordonsdata system,
Vi gör årligen hälsokontroller på våra anställda
Vi följer upp vägarbetstidslagen och vidtar åtgärder vid behov