Tempcon Ljungby AB

037283218 Skicka e-post

Transport och lagring av varor är det vi kan bäst. Att se till att produkten färdas ifrån A till B på det mest effektiva och snabbast möjliga sättet är en grundläggande del av vår arbetsfilosofi och affärsidé. Vi lägger stort fokus vid att alltid hålla våra tjänster i framkant och är effektiva, samt att vi erbjuder schyssta villkor till våra anställda och har stort fokus på miljö och hållbarhet. Vår motiverade personal genomför alltid sina uppdrag på det bästa sättet och är väl medvetna om att kunden går i första hand - ALLTID.

Antal fordon

En modern fordonspark
16

Antal anställda

Hur många är vi?
43

Jämställdhet

Fördelning mellan anställda män och kvinnor
Antal män - 38st - 88%
Antal kvinnor - 5st - 12%

Verksamhetsområden

Företaget är just nu verksamt inom dessa områden
Kyl & Frystransporter - 100%
Ansvar
Trafiktillstånd
Kollektivavtal
Alkohol & Drogpolicy
Policy för kränkande särbehandling
Har rutiner för att säkerställa anställdas godkända behörigheter och åtgärdar om behörighet saknas/försvinner
Rutin för krishantering
Dokumenterat systematiskt arbetsmiljöarbete
Har rutiner för hantering av avvikelser vad gäller miljö- trafik- och arbetsmiljöhändelser
Miljö & klimat
Har instruktioner för hur företaget lever upp till märkningens syfte och mål och hur planen ser ut för att utvecklas positivt med märkningens nivåer för miljö- och klimatkriterier.
Trafik­säkerhet
Checklistor för säkerhetskontroll på fordon, chaufför och lastsäkring
Uppföljning av kör och vilotider samt vägarbetstidslagen och hastigheter
Rutinbeskrivning för hur kontroll att besiktning och service genomförs
Övrig information
ISO 9001
ISO 14 001
ISO 39 001
Kvalitetspolicy
Värdegrund / Uppförandekod
Hållbarhetspolicy
Transporteffektiviseringsåtgärder: Bästa fyllnadsgrad, Ruttoptimering,
System för uppföljning: Transportplaneringssystem, Order- och transportplaneringssystem, Transportadministrationssystem, Personal- och tidsystem, Avvikelsehantering och rapporteringssystem, Fordonskontrolls system, Fordonsdata system, Ekonomisystem, BKY
28% Reduktion av CO2ekv

SÖK FAIR TRANSPORT FÖRETAG Visa alla godkända företag

VERKSAMHET
LÄN
BEGYNNELSEBOKSTAV
Avbryt sökning
För transportsäljande företag i Norge, besök fairtransport.no