Claessons Transport AB

037283218 Skicka e-post

Transport och lagring av varor är det vi kan bäst. Att se till att produkten färdas ifrån A till B på det mest effektiva och snabbast möjliga sättet är en grundläggande del av vår arbetsfilosofi och affärsidé. Vi lägger stort fokus vid att alltid hålla våra tjänster i framkant och är effektiva, samt att vi erbjuder schyssta villkor till våra anställda och har stort fokus på miljö och hållbarhet. Vår motiverade personal genomför alltid sina uppdrag på det bästa sättet och är väl medvetna om att kunden går i första hand - ALLTID.

Antal fordon

En modern fordonspark
14

Antal anställda

Hur många är vi?
51

Jämställdhet

Fördelning mellan anställda män och kvinnor
Antal män - 47st - 92%
Antal kvinnor - 4st - 8%

Verksamhetsområden

Företaget är just nu verksamt inom dessa områden
Kyl & Frystransporter - 100%
Ansvar
Har rutiner för att säkerställa anställdas godkända behörigheter och åtgärdar om behörighet saknas/försvinner
Dokumenterat systematiskt arbetsmiljöarbete
Övrig information

Vi följer upp alla avvikelser i slutet av varje månad om det inte krävs innan. Såväl gods som fakturerings avvikelser.
Tillbud och olyckor agerar vi direkt på och går igenom dom på månadsuppföljningen
Utbildning följs upp via TransPa där allt läggs in och varnar i god tid innan YKB slutar att gälla.
Besiktningar och service följs upp med hjälp utav fordonskontroll och Scania Fleet manager

Miljö & klimat
Övrig information

Trafik­säkerhet
Checklistor för säkerhetskontroll på fordon, chaufför och lastsäkring
Övrig information

Vi använder först och främst Fordonskontroll och Scania Fleet mangement för att ha kontroll på Besiktningar, service och reparationer.
Överträdelser på färdskrivaren (hastighet, kör och vilotid, vägarbetstidslagen) följs upp med Optac3. Vi skriver ut alla avvikelser och delger chauffören.

Övrig information
Kvalitetspolicy
Värdegrund / Uppförandekod
Hållbarhetspolicy
Transporteffektiviseringsåtgärder: Bästa fyllnadsgrad, Ruttoptimering,
Vi erbjuder anställda företagshälsovård
System för uppföljning: Transportplaneringssystem, Order- och transportplaneringssystem, Transportadministrationssystem, Personal- och tidsystem, Avvikelsehantering och rapporteringssystem, Fordonskontrolls system, Fordonsdata system, Ekonomisystem, Administrationssystem,

SÖK FAIR TRANSPORT FÖRETAG Visa alla godkända företag

VERKSAMHET
LÄN
BEGYNNELSEBOKSTAV
Avbryt sökning
För transportsäljande företag i Norge, besök fairtransport.no