Claessons Transport AB

037283218 Skicka e-post

Vår affärsidé

Transport och lagring av varor är det vi kan bäst. Att se till att produkten färdas ifrån A till B på det mest effektiva och snabbast möjliga sättet är en grundläggande del av vår arbetsfilosofi och affärsidé. Vi lägger stort fokus vid att alltid hålla våra tjänster i framkant och är effektiva, samt att vi erbjuder schyssta villkor till våra anställda och har stort fokus på miljö och hållbarhet. Vår motiverade personal genomför alltid sina uppdrag på det bästa sättet och är väl medvetna om att kunden går i första hand - ALLTID.

Antal fordon

En modern fordonspark
14

Antal anställda

Hur många är vi?
51

Jämställdhet

Fördelning mellan anställda män och kvinnor
Antal män - 47st - 92%
Antal kvinnor - 4st - 8%

Verksamhetsområden

Företaget är just nu verksamt inom dessa områden
Kyl & Frystransporter - 100%
Ansvar

Krav

Obligatorisk information
Kollektivavtal
Utbildningsplan
Rapportering/Uppföljning tillbud/olyckor/skador
Dokumenterat systematiskt arbetsmiljöarbete
Rapportering/Uppföljning avvikelser
Rutiner krishantering
Yrkestrafiktillstånd

Mervärden

För att göra det lilla extra
Jämställdhetspolicy
Diskrimineringspolicy
Policy för socialt ansvarstagande
Vi erbjuder anställda företagshälsovård
System för uppföljning: Transportplaneringssystem, Order- och transportplaneringssystem, Transportadministrationssystem, Personal- och tidsystem, Avvikelsehantering och rapporteringssystem, Fordonskontrolls system, Fordonsdata system, Ekonomisystem, Administrationssystem,
Värdegrund / Code of conduct
IT Policy
Integritetspolicy
Daglig uppföljning av BKY
Övrig information

Vi följer upp alla avvikelser i slutet av varje månad om det inte krävs innan. Såväl gods som fakturerings avvikelser.
Tillbud och olyckor agerar vi direkt på och går igenom dom på månadsuppföljningen
Utbildning följs upp via TransPa där allt läggs in och varnar i god tid innan YKB slutar att gälla.
Besiktningar och service följs upp med hjälp utav fordonskontroll och Scania Fleet manager

Miljö & klimat­policies

Krav

Obligatorisk information
Vi köper teknik för bästa funktion och miljöprestanda
Vi följer upp tillbud/olyckor/skador
Vi följer upp och utbildar i vår Miljö och Klimatpolicy
Vi använder oss av de drivmedel som finns tillgängliga för att nå miljömålen

Mervärden

För att göra det lilla extra
Vi mäter de mest betydelsefulla miljöaspekterna: Elförbrukning, Vattenförbrukning, Avfallshantering, Bränsleförbrukning,
Vi rutt-optimerar våra transporter
System för uppföljning: Transportplaneringssystem, Order- och transportplaneringssystem, Transportadministrationssystem, Personal- och tidsystem, Avvikelsehantering och rapporteringssystem, Fordonskontrolls system, Fordonsdata system, Ekonomisystem, Administrationssystem, Kalkyleringssystem,
Hållbarhetspolicy
Vi strävar efter bästa fyllnadsgrad
Vi använder regummerade däck
Trafik­säkerhet

Krav

Obligatorisk information
Checklistor för säkerhetskontroll på fordon och chaufför
Rutin för felanmälningar på fordon
Uppföljning av hastighetsöverträdelser samt åtgärder
Uppföljning och utbildning enligt vår trafiksäkerhetspolicy
Uppföljning av tillbud/olyckor/skador

Mervärden

För att göra det lilla extra
Vi prioriterar trafiksäkerhet vid nyinköp
Vi följer upp kör- och vilotider regelbundet och vidtar åtgärder vid behov
System för uppföljning: Personal- och tidsystem, Avvikelsehantering och rapporteringssystem, Fordonskontrolls system,
Vi gör årligen hälsokontroller på våra anställda
Vi tar hänsyn till trafiksäkerhet vid transportplanering
Vi följer upp vägarbetstidslagen och vidtar åtgärder vid behov
Övrig information

Vi använder först och främst Fordonskontroll och Scania Fleet mangement för att ha kontroll på Besiktningar, service och reparationer.
Överträdelser på färdskrivaren (hastighet, kör och vilotid, vägarbetstidslagen) följs upp med Optac3. Vi skriver ut alla avvikelser och delger chauffören.