Curt Sillström Åkeri AB

063-510150 Skicka e-post

Vi skall alltid vara tillgängliga, erhålla snabb återkoppling och leverera det vi utlovat.

Antal fordon

En modern fordonspark
85

Antal anställda

Hur många är vi?
80

Jämställdhet

Fördelning mellan anställda män och kvinnor
Antal män - 75st - 94%
Antal kvinnor - 5st - 6%

Verksamhetsområden

Företaget är just nu verksamt inom dessa områden
Bygg- & anläggning - 50%
Fjärrtransporter - 10%
Distribution - 10%
Miljö & renhållningstransporter - 30%
Ansvar
Har rutiner för att säkerställa anställdas godkända behörigheter och åtgärdar om behörighet saknas/försvinner
Dokumenterat systematiskt arbetsmiljöarbete
Övrig information

Miljö & klimat
Övrig information

Trafik­säkerhet
Checklistor för säkerhetskontroll på fordon, chaufför och lastsäkring
Rutinbeskrivning för hur kontroll att besiktning och service genomförs
Övrig information

Mervärden
Kvalitetspolicy
Värdegrund / Uppförandekod
Vi erbjuder anställda företagshälsovård
System för uppföljning: Order- och transportplaneringssystem, Personal- och tidsystem, Avvikelsehantering och rapporteringssystem, Fordonskontrolls system,
Företaget är ID06 anslutet

SÖK FAIR TRANSPORT FÖRETAG Visa alla godkända företag

FAIR TRANSPORT NIVÅ
VERKSAMHET
LÄN
BEGYNNELSEBOKSTAV
Avbryt sökning
För transportsäljande företag i Norge, besök fairtransport.no