EB Logistik AB

010-604 06 00 Skicka e-post

Erbjuda kundnära logistiklösningar inom verksamhetsområden som ställer högre krav på säkerhet, hållbarhet och tillförlitlighet.

Antal fordon

En modern fordonspark
210

Antal anställda

Hur många är vi?
302

Jämställdhet

Fördelning mellan anställda män och kvinnor
Antal män - 264st - 87%
Antal kvinnor - 38st - 13%

Verksamhetsområden

Företaget är just nu verksamt inom dessa områden
Fjärrtransporter - 35%
Distribution - 35%
Kyl & Frystransporter - 20%
Tanktransporter - 5%
Övrigt - 5%
Ansvar
Har rutiner för att säkerställa anställdas godkända behörigheter och åtgärdar om behörighet saknas/försvinner
Dokumenterat systematiskt arbetsmiljöarbete
Övrig information

Vi har samarbete med företagshälsovård.

Miljö & klimat
Övrig information

Trafik­säkerhet
Checklistor för säkerhetskontroll på fordon, chaufför och lastsäkring
Rutinbeskrivning för hur kontroll att besiktning och service genomförs
Övrig information

Övrig information
Kvalitetspolicy
Värdegrund / Uppförandekod
Hållbarhetspolicy
Transporteffektiviseringsåtgärder: Bästa fyllnadsgrad, Ruttoptimering,
System för uppföljning: Transportplaneringssystem, Order- och transportplaneringssystem, Transportadministrationssystem, Personal- och tidsystem, Avvikelsehantering och rapporteringssystem, Fordonskontrolls system, Fordonsdata system, Ekonomisystem, Administrationssystem, Kalkyleringssystem, Excel,
Företaget är ID06 anslutet

SÖK FAIR TRANSPORT FÖRETAG Visa alla godkända företag

VERKSAMHET
LÄN
BEGYNNELSEBOKSTAV
Avbryt sökning
För transportsäljande företag i Norge, besök fairtransport.no