EB Road Cargo

010-604 06 00 Skicka e-post

Erbjuda kundnära logistiklösningar inom verksamhetsområden som ställer högre krav på säkerhet, hållbarhet och tillförlitlighet.

Antal fordon

En modern fordonspark
211

Antal anställda

Hur många är vi?
302

Jämställdhet

Fördelning mellan anställda män och kvinnor
Antal män - 264st - 87%
Antal kvinnor - 38st - 13%

Verksamhetsområden

Företaget är just nu verksamt inom dessa områden
Fjärrtransporter - 35%
Distribution - 35%
Kyl & Frystransporter - 20%
Tanktransporter - 5%
Övrigt - 5%
Ansvar
Trafiktillstånd
Kollektivavtal
Alkohol & Drogpolicy
Policy för kränkande särbehandling
Har rutiner för att säkerställa anställdas godkända behörigheter och åtgärdar om behörighet saknas/försvinner
Rutin för krishantering
Dokumenterat systematiskt arbetsmiljöarbete
Har rutiner för hantering av avvikelser vad gäller miljö- trafik- och arbetsmiljöhändelser
Miljö & klimat
Har instruktioner för hur företaget lever upp till märkningens syfte och mål och hur planen ser ut för att utvecklas positivt med märkningens nivåer för miljö- och klimatkriterier.
Trafik­säkerhet
Checklistor för säkerhetskontroll på fordon, chaufför och lastsäkring
Uppföljning av kör och vilotider samt vägarbetstidslagen och hastigheter
Rutinbeskrivning för hur kontroll att besiktning och service genomförs
Övrig information
Kvalitetspolicy
Värdegrund / Uppförandekod
Transporteffektiviseringsåtgärder: Bästa fyllnadsgrad, Ruttoptimering,
System för uppföljning: Transportplaneringssystem, Order- och transportplaneringssystem, Transportadministrationssystem, Personal- och tidsystem, Avvikelsehantering och rapporteringssystem, Fordonskontrolls system, Fordonsdata system, Ekonomisystem, Administrationssystem, Kalkyleringssystem, Excel,

SÖK FAIR TRANSPORT FÖRETAG Visa alla godkända företag

VERKSAMHET
LÄN
BEGYNNELSEBOKSTAV
Avbryt sökning
För transportsäljande företag i Norge, besök fairtransport.no