Elia Express i Halmstad AB

035171825 Skicka e-post

EliaExpress erbjuder sina kunder kostnadseffektiva tjänster inom transport, entreprenad, miljö, lagring och tunghantering. Nu även en betydande hantering och sortering av byggavfall.

Godkända fordon

Inkl. godkända underlev.
87

Totalt Antal Fordon

Inkl. alla underlev.
0

Antal anställda

Hur många är vi?
120

Godkända underleverantörer

Hur många av underleverantörer är Fair Transport-godkända?
Godkända underleverantörer - 0 av 34 (0%)

Jämställdhet

Fördelning mellan anställda män och kvinnor
Antal män - 110st - 92%
Antal kvinnor - 10st - 8%

Verksamhetsområden

Företaget är just nu verksamt inom dessa områden
Bygg- & anläggning - 60%
Fjärrtransporter - 5%
Distribution - 3%
Specialtransporter (tungtransporter) - 2%
Miljö & renhållningstransporter - 15%
Blandad verksamhet - 15%
Ansvar
Har rutiner för att säkerställa anställdas godkända behörigheter och åtgärdar om behörighet saknas/försvinner
Dokumenterat systematiskt arbetsmiljöarbete
Övrig information

Varför EliaExpress vill arbeta mer strategiskt med jämställdhetsfrågor och icke-diskriminering
För EliaExpress är det viktigt att företaget har rätt kompetens och kan fortsätta vara specialiserade på tex maskinistarbete och tunggodshantering samt speciallösningar inom dessa områden. Att trivas på arbetsplatsen är en förutsättning för att kunna göra ett bra jobb. För att kunna leverera det till kund behöver företaget i sig vara en attraktiv arbetsplats och erbjuda anställda god arbetsmiljö, positiv anda och utvecklingsmöjligheter inom en roll eller funktion. En del i att vara en attraktiv arbetsplats innebär att erbjuda individuella utvecklingsplaner (som en del av medarbetarsamtalet) samt att fokusera på fortsatt specialisering. I och med samhällsförändringar har andelen kvinnor ökat och kommer fortsätta öka inom byggsektorn de kommande åren. Vi kommer även möta nya kunder med annan språkbakgrund än svenska vilket kan komma att ställa krav på oss och det kommer vara en konkurrensfördel om vi får medarbetare som talar fler språk.

Miljö & klimat
Övrig information

Trafik­säkerhet
Övrig information

Övrig information
Kvalitetspolicy
Transporteffektiviseringsåtgärder: Bästa fyllnadsgrad,
Vi erbjuder anställda företagshälsovård
System för uppföljning: Order- och transportplaneringssystem, Personal- och tidsystem, Avvikelsehantering och rapporteringssystem, Fordonskontrolls system, Fordonsdata system, Ekonomisystem, Administrationssystem,
Företaget är ID06 anslutet

SÖK FAIR TRANSPORT FÖRETAG Visa alla godkända företag

VERKSAMHET
LÄN
BEGYNNELSEBOKSTAV
Avbryt sökning
För transportsäljande företag i Norge, besök fairtransport.no