Elia Express i Halmstad AB

035171825 Skicka e-post

Vår affärsidé

EliaExpress erbjuder sina kunder kostnadseffektiva tjänster inom transport, entreprenad, miljö, lagring och tunghantering. Nu även en betydande hantering och sortering av byggavfall.

Godkända underleverantörer

Hur många av underleverantörer är Fair Transport-godkända?
Godkända underleverantörer - 0 av 34 (0%)

Antal fordon

Inkl. underleverantörer

Antal anställda

Hur många är vi?
120

Jämställdhet

Fördelning mellan anställda män och kvinnor
Antal män - 110st - 92%
Antal kvinnor - 10st - 8%

Verksamhetsområden

Företaget är just nu verksamt inom dessa områden
Bygg- & anläggning - 60%
Fjärrtransporter - 5%
Distribution - 3%
Specialtransporter (tungtransporter) - 2%
Miljö & renhållningstransporter - 15%
Blandad verksamhet - 15%
Ansvar

Krav

Obligatorisk information
Kollektivavtal
Utbildningsplan
Rapportering/Uppföljning tillbud/olyckor/skador
Dokumenterat systematiskt arbetsmiljöarbete
Rapportering/Uppföljning avvikelser
Rutiner krishantering
Yrkestrafiktillstånd

Mervärden

För att göra det lilla extra
Jämställdhetspolicy
Diskrimineringspolicy
Vi erbjuder anställda företagshälsovård
System för uppföljning: Order- och transportplaneringssystem, Personal- och tidsystem, Avvikelsehantering och rapporteringssystem, Fordonskontrolls system, Fordonsdata system, Ekonomisystem, Administrationssystem,
ID06
Övrig information

Varför EliaExpress vill arbeta mer strategiskt med jämställdhetsfrågor och icke-diskriminering
För EliaExpress är det viktigt att företaget har rätt kompetens och kan fortsätta vara specialiserade på tex maskinistarbete och tunggodshantering samt speciallösningar inom dessa områden. Att trivas på arbetsplatsen är en förutsättning för att kunna göra ett bra jobb. För att kunna leverera det till kund behöver företaget i sig vara en attraktiv arbetsplats och erbjuda anställda god arbetsmiljö, positiv anda och utvecklingsmöjligheter inom en roll eller funktion. En del i att vara en attraktiv arbetsplats innebär att erbjuda individuella utvecklingsplaner (som en del av medarbetarsamtalet) samt att fokusera på fortsatt specialisering. I och med samhällsförändringar har andelen kvinnor ökat och kommer fortsätta öka inom byggsektorn de kommande åren. Vi kommer även möta nya kunder med annan språkbakgrund än svenska vilket kan komma att ställa krav på oss och det kommer vara en konkurrensfördel om vi får medarbetare som talar fler språk.

Miljö & klimat­policies

Krav

Obligatorisk information
Vi följer upp tillbud/olyckor/skador
Vi följer upp och utbildar i vår Miljö och Klimatpolicy
Vi använder oss av de drivmedel som finns tillgängliga för att nå miljömålen

Mervärden

För att göra det lilla extra
Vi mäter de mest betydelsefulla miljöaspekterna
System för uppföljning: Order- och transportplaneringssystem, Transportadministrationssystem, Fordonskontrolls system,
Vi strävar efter bästa fyllnadsgrad
Vi använder regummerade däck
Trafik­säkerhet

Krav

Obligatorisk information
Uppföljning och utbildning enligt vår trafiksäkerhetspolicy
Uppföljning av tillbud/olyckor/skador

Mervärden

För att göra det lilla extra
Vi prioriterar trafiksäkerhet vid nyinköp
Vi följer upp kör- och vilotider regelbundet och vidtar åtgärder vid behov
System för uppföljning: Transportplaneringssystem, Avvikelsehantering och rapporteringssystem, Fordonskontrolls system, Fordonsdata system,
Vi gör årligen hälsokontroller på våra anställda
Vi tar hänsyn till trafiksäkerhet vid transportplanering
Vi följer upp vägarbetstidslagen och vidtar åtgärder vid behov