Emanuelssons Transport AB

0141-227680 Skicka e-post

Vår affärsidé

Transport, lager och logistik med personlig service. Hos Emanuelssons Transport AB, Sveriges Första Fossilfria Åkeri, kan du vara säker att dina varor kommer fram med hög omsorg, snabba transporter och med minsta möjliga miljöpåverkan. Vi erbjuder även lagringslösningar med pack och plocktjänster i våra 5 800 m2 lagerytor. Samtliga transporter sker i egen regi med våra moderna fordon och professionella chaufförer.

Antal fordon

En modern fordonspark
21

Antal anställda

Hur många är vi?
27

Jämställdhet

Fördelning mellan anställda män och kvinnor
Antal män - 23st - 85%
Antal kvinnor - 4st - 15%

Verksamhetsområden

Företaget är just nu verksamt inom dessa områden
Fjärrtransporter - 45%
Distribution - 40%
Kyl & Frystransporter - 25%
Ansvar

Krav

Obligatorisk information
Kollektivavtal
Rapportering/Uppföljning tillbud/olyckor/skador
Dokumenterat systematiskt arbetsmiljöarbete
Rapportering/Uppföljning avvikelser
Rutiner krishantering
Yrkestrafiktillstånd

Mervärden

För att göra det lilla extra
ISO 9001
Jämställdhetspolicy
System för uppföljning: Personal- och tidsystem, Fordonskontrolls system, Ekonomisystem, Administrationssystem, Excel,
IT Policy
Miljö & klimat­policies

Krav

Obligatorisk information
Vi använder oss av de drivmedel som finns tillgängliga för att nå miljömålen

Mervärden

För att göra det lilla extra
ISO 14 001
Vi mäter de mest betydelsefulla miljöaspekterna
Vi rutt-optimerar våra transporter
System för uppföljning: Personal- och tidsystem, Fordonskontrolls system, Ekonomisystem, Administrationssystem, Excel,
Vi strävar efter bästa fyllnadsgrad
Trafik­säkerhet

Krav

Obligatorisk information

Mervärden

För att göra det lilla extra
Vi prioriterar trafiksäkerhet vid nyinköp
Vi följer upp kör- och vilotider regelbundet och vidtar åtgärder vid behov
System för uppföljning: Personal- och tidsystem, Fordonskontrolls system, Ekonomisystem, Optac 3, TransPa
Vi tar hänsyn till trafiksäkerhet vid transportplanering
Vi följer upp vägarbetstidslagen och vidtar åtgärder vid behov