Enskede Bilexpress AB

08-7712000 Skicka e-post

Vår affärsidé

Hos oss finner ni en bred samarbetspartner för transport och logistiktjänster som värnar om våra åkare, våra kunder och vår miljö. Ingen fråga är för liten, inget uppdrag för svårt och ingen fråga lämnas obesvarad. Testa oss och märk själv att det som driver oss är samma sak som driver er: kvalitet, engagemang och precision. Genom höga grundvärderingar jobbar vi mot ett gemensamt mål: “Nöjda kunder och en fungerande åkarkultur.”

Antal fordon

En modern fordonspark
15

Antal anställda

Hur många är vi?
27

Jämställdhet

Fördelning mellan anställda män och kvinnor
Antal män - 22st - 81%
Antal kvinnor - 5st - 19%

Verksamhetsområden

Företaget är just nu verksamt inom dessa områden
Distribution - 100%
Ansvar

Krav

Obligatorisk information
Kollektivavtal
Dokumenterat systematiskt arbetsmiljöarbete
Yrkestrafiktillstånd

Mervärden

För att göra det lilla extra
Miljö & klimat­policies

Krav

Obligatorisk information
Vi använder oss av de drivmedel som finns tillgängliga för att nå miljömålen

Mervärden

För att göra det lilla extra
Vi mäter de mest betydelsefulla miljöaspekterna: Bränsleförbrukning,
Vi rutt-optimerar våra transporter
System för uppföljning: Order- och transportplaneringssystem, Transportadministrationssystem, Fordonskontrolls system, Fordonsdata system,
Vi strävar efter bästa fyllnadsgrad
Vi använder regummerade däck
Trafik­säkerhet

Krav

Obligatorisk information

Mervärden

För att göra det lilla extra
Vi prioriterar trafiksäkerhet vid nyinköp
Vi följer upp kör- och vilotider regelbundet och vidtar åtgärder vid behov
System för uppföljning: Transportadministrationssystem,
Vi tar hänsyn till trafiksäkerhet vid transportplanering
Vi följer upp vägarbetstidslagen och vidtar åtgärder vid behov