Erikssons Greenroad AB

041714090 Skicka e-post

Att leda marknaden för tunga elfordon och tillsammans med transportköpare kan vi påskynda övergången till fossilfria transportlösningar.
Hjälpa transportköparen att hitta den rätta lösningen för uppnå sina miljömål.

Antal fordon

En modern fordonspark
4

Antal anställda

Hur många är vi?
8

Jämställdhet

Fördelning mellan anställda män och kvinnor
Antal män - 4st - 50%
Antal kvinnor - 4st - 50%

Verksamhetsområden

Företaget är just nu verksamt inom dessa områden
Övrigt - 100%
Ansvar
Trafiktillstånd
Arbetsrättsliga villkor
Alkohol & Drogpolicy
Policy för kränkande särbehandling
Har rutiner för att säkerställa anställdas godkända behörigheter och åtgärdar om behörighet saknas/försvinner
Rutin för krishantering
Systematiskt arbetsmiljöarbete
Har rutiner för hantering av avvikelser vad gäller miljö- trafik- och arbetsmiljöhändelser
Övrig information

Miljö & klimat
Har instruktioner för hur företaget lever upp till märkningens syfte och mål och hur planen ser ut för att utvecklas positivt med märkningens nivåer för miljö- och klimatkriterier.
Övrig information

Vi har IFS Logistic certificering higher level version 2.2

Trafik­säkerhet
Checklistor för säkerhetskontroll på fordon, chaufför och lastsäkring
Uppföljning av kör och vilotider samt vägarbetstidslagen och hastigheter
Rutinbeskrivning för hur kontroll att besiktning och service genomförs
Övrig information

IFS Logistic Certifierade Vi har olika IT lösningar system för uppföljningar så som Dynafleet , transPA, Volvoconnect , idha för analsy av kör och villotider

Övrig information
Kvalitetspolicy
Värdegrund / Uppförandekod
Hållbarhetspolicy
Transporteffektiviseringsåtgärder: Bästa fyllnadsgrad, Ruttoptimering,
System för uppföljning: Order- och transportplaneringssystem,
100% Reduktion av CO2ekv

SÖK FAIR TRANSPORT FÖRETAG Visa alla godkända företag

VERKSAMHET
LÄN
BEGYNNELSEBOKSTAV
Avbryt sökning
För transportsäljande företag i Norge, besök fairtransport.no