FKS Transport AB

08-12003390 Skicka e-post

FKS Transport AB grundades 2008 och företaget bedriver åkeriverksamhet främst i Storstockholm och Mälardalen. Våra största kunder finns inom bygg- och anläggningssektorn, som vill ha en stabil partner att lita på.
Vår främsta styrka är vår flexibilitet. Det kan svänga snabbt i bygg- och anläggningsbranschen och vi kan med kort varsel leverera beställd tjänst. Med vår långa erfarenhet i ryggen hittar vi också lösningar på våra kunders olika förfrågningar.
På FKS Transport tror vi på samarbete för ett lyckat slutresultat. Vi har en mycket tät dialog med våra kunder, vilket innebär att vi kan anpassa våra tjänster efter deras behov. Vi har också ett brett kontaktnät av duktiga samarbetspartners, som har samma syn på kvalitet, service och miljöarbete som vi. Det garanterar en hög kvalitet i alla led.

Antal fordon

En modern fordonspark
31

Antal anställda

Hur många är vi?
41

Jämställdhet

Fördelning mellan anställda män och kvinnor
Antal män - 37st - 90%
Antal kvinnor - 4st - 10%

Verksamhetsområden

Företaget är just nu verksamt inom dessa områden
Bygg- & anläggning - 92%
Fjärrtransporter - 5%
Distribution - 3%
Ansvar
Yrkestrafiktillstånd
Kollektivavtal
Alkohol & Drogpolicy
Policy för kränkande särbehandling
Har rutiner för att säkerställa anställdas godkända behörigheter och åtgärdar om behörighet saknas/försvinner
Dokumenterat systematiskt arbetsmiljöarbete
Har rutiner för hantering av avvikelser vad gäller miljö- trafik- och arbetsmiljöhändelser
Miljö & klimat
Har instruktioner för hur företaget lever upp till certifieringens syfte och mål och hur planen ser ut för att utvecklas positivt med certifieringens nivåer för miljö- och klimatkriterier.
Trafik­säkerhet
Checklistor för säkerhetskontroll på fordon, chaufför och lastsäkring
Uppföljning av kör och vilotider samt vägarbetstidslagen och hastigheter
Rutinbeskrivning för hur kontroll att besiktning och service genomförs
Övrig information
ISO 9001
ISO 14 001
Kvalitetspolicy
Transporteffektiviseringsåtgärder: Bästa fyllnadsgrad, Ruttoptimering,
Vi erbjuder anställda företagshälsovård
System för uppföljning: Transportplaneringssystem, Order- och transportplaneringssystem, Transportadministrationssystem, Personal- och tidsystem, Avvikelsehantering och rapporteringssystem, Fordonskontrolls system, Fordonsdata system, Ekonomisystem, Administrationssystem, Excel,
Företaget är ID06 anslutet

SÖK CERTIFIERADE FÖRETAG Visa alla certifierade företag

VERKSAMHET
LÄN
BEGYNNELSEBOKSTAV
Avbryt sökning
För transportsäljande företag i Norge, besök fairtransport.no