Flexilast Ekonomisk förening

010-6826200 Skicka e-post

Flexilast erbjuder marknaden ett brett spektra av flexibla transporter och logistiklösningar.

Med hög kompetens, ständiga förbättringar och i samverkan med våra kunder ska vi stärka vår marknadsposition. Verksamheten ska vara av en sådan omfattning, fokus på hög kvalitet på teknik, kvalitet/miljö och ett systematiskt arbetsmiljöarbete som bedrivs så att personal kan trivas och utvecklas.

Vi ska därigenom vara det självklara valet för våra kunder.​

Godkända fordon

Inkl. godkända underlev.
9

Totalt antal fordon i yrkesmässig trafik

Inkl. underlev.
251

Antal anställda

Hur många är vi?
52

Godkända underleverantörer

Hur många av underleverantörer är Fair Transport-godkända?
Godkända underleverantörer - 1 av 95 (1.1%)

Jämställdhet

Fördelning mellan anställda män och kvinnor
Antal män - 39st - 75%
Antal kvinnor - 13st - 25%

Verksamhetsområden

Företaget är just nu verksamt inom dessa områden
Bygg- & anläggning - 26%
Fjärrtransporter - 17%
Jordbrukstransporter - 16%
Specialtransporter (tungtransporter) - 9%
Miljö & renhållningstransporter - 4%
Specialtransporter (tungtransporter) - 22%
Övrigt - 4%
Ansvar
Yrkestrafiktillstånd
Kollektivavtal
Alkohol & Drogpolicy
Policy för kränkande särbehandling
Har rutiner för att säkerställa anställdas godkända behörigheter och åtgärdar om behörighet saknas/försvinner
Rutin för krishantering
Dokumenterat systematiskt arbetsmiljöarbete
Har rutiner för hantering av avvikelser vad gäller miljö- trafik- och arbetsmiljöhändelser
Miljö & klimat
Har instruktioner för hur företaget lever upp till certifieringens syfte och mål och hur planen ser ut för att utvecklas positivt med certifieringens nivåer för miljö- och klimatkriterier.
Trafik­säkerhet
Checklistor för säkerhetskontroll på fordon, chaufför och lastsäkring
Uppföljning av kör och vilotider samt vägarbetstidslagen och hastigheter
Rutinbeskrivning för hur kontroll att besiktning och service genomförs
Övrig information
ISO 9001
ISO 14 001
ISO 45 001
Kvalitetspolicy
Värdegrund / Uppförandekod
Transporteffektiviseringsåtgärder: Bästa fyllnadsgrad, Ruttoptimering,
Vi erbjuder anställda företagshälsovård
System för uppföljning: Transportadministrationssystem, Personal- och tidsystem, Avvikelsehantering och rapporteringssystem, Ekonomisystem,
Företaget är ID06 anslutet

SÖK CERTIFIERADE FÖRETAG Visa alla certifierade företag

VERKSAMHET
LÄN
BEGYNNELSEBOKSTAV
Avbryt sökning
För transportsäljande företag i Norge, besök fairtransport.no