Flexilast Ekonomisk förening

0413-68200 Skicka e-post

Flexilast erbjuder marknaden ett brett spektra av flexibla transporter och logistiklösningar.

Med hög kompetens, ständiga förbättringar och i samverkan med våra kunder ska vi stärka vår marknadsposition. Verksamheten ska vara av en sådan omfattning, fokus på hög kvalitet på teknik, kvalitet/miljö och ett systematiskt arbetsmiljöarbete som bedrivs så att personal kan trivas och utvecklas.

Vi ska därigenom vara det självklara valet för våra kunder.​

Godkända fordon

Inkl. godkända underlev.
14

Totalt Antal Fordon

Inkl. alla underlev.
230

Antal anställda

Hur många är vi?
50

Godkända underleverantörer

Hur många av underleverantörer är Fair Transport-godkända?
Godkända underleverantörer - 0 av 100 (0%)

Jämställdhet

Fördelning mellan anställda män och kvinnor
Antal män - 38st - 76%
Antal kvinnor - 12st - 24%

Verksamhetsområden

Företaget är just nu verksamt inom dessa områden
Bygg- & anläggning - 30%
Fjärrtransporter - 11%
Distribution - 4%
Miljö & renhållningstransporter - 5%
Specialtransporter (tungtransporter) - 28%
Jordbrukstransporter - 18%
Övrigt - 4%
Ansvar
Har rutiner för att säkerställa anställdas godkända behörigheter och åtgärdar om behörighet saknas/försvinner
Dokumenterat systematiskt arbetsmiljöarbete
Övrig information

Miljö & klimat
Övrig information

Trafik­säkerhet
Övrig information

Samtliga delägare och chaufförer genomgår YKB utbildning. Genom vårt avvikelsehanteringssystem följer vi upp tillbud, olyckor och skador som är relaterat till uppdrag utförda åt Flexilast.

Övrig information
ISO 9001
ISO 14 001
Kvalitetspolicy
Värdegrund / Uppförandekod
Transporteffektiviseringsåtgärder: Bästa fyllnadsgrad, Ruttoptimering,
Vi erbjuder anställda företagshälsovård
System för uppföljning: Transportadministrationssystem, Avvikelsehantering och rapporteringssystem, Ekonomisystem,
Företaget är ID06 anslutet

SÖK FAIR TRANSPORT FÖRETAG Visa alla godkända företag

VERKSAMHET
LÄN
BEGYNNELSEBOKSTAV
Avbryt sökning
För transportsäljande företag i Norge, besök fairtransport.no