Flexilast Ekonomisk förening

0413-68200 Skicka e-post

Vår affärsidé

Flexilast är och ska alltid vara ett seriöst och framgångsrikt transportföretag med ett starkt varumärke och ett brett utbud av transport-, maskin- och logistik­tjänster som ständigt verkar för och levererar största möjliga nytta för såväl våra kunder som för våra delägare.

Godkända underleverantörer

Hur många av underleverantörer är Fair Transport-godkända?
Godkända underleverantörer - 0 av 104 (0%)

Antal fordon

Inkl. underleverantörer
230

Antal anställda

Hur många är vi?
50

Jämställdhet

Fördelning mellan anställda män och kvinnor
Antal män - 39st - 78%
Antal kvinnor - 11st - 22%

Verksamhetsområden

Företaget är just nu verksamt inom dessa områden
Bygg- & anläggning - 30%
Fjärrtransporter - 11%
Distribution - 4%
Miljö & renhållningstransporter - 5%
Specialtransporter (tungtransporter) - 28%
Jordbrukstransporter - 18%
Övrigt - 4%
Ansvar

Krav

Obligatorisk information
Kollektivavtal
Utbildningsplan
Rapportering/Uppföljning tillbud/olyckor/skador
Dokumenterat systematiskt arbetsmiljöarbete
Rapportering/Uppföljning avvikelser
Rutiner krishantering

Mervärden

För att göra det lilla extra
ISO 9001
Jämställdhetspolicy
Vi erbjuder anställda företagshälsovård
System för uppföljning: Transportadministrationssystem, Avvikelsehantering och rapporteringssystem, Ekonomisystem,
Värdegrund / Code of conduct
IT Policy
ID06
Miljö & klimat­policies

Krav

Obligatorisk information
Vi använder oss av de drivmedel som finns tillgängliga för att nå miljömålen

Mervärden

För att göra det lilla extra
ISO 14 001
Vi mäter de mest betydelsefulla miljöaspekterna
Vi rutt-optimerar våra transporter
System för uppföljning: Transportplaneringssystem, Avvikelsehantering och rapporteringssystem, Ekonomisystem,
Vi strävar efter bästa fyllnadsgrad
Trafik­säkerhet

Krav

Obligatorisk information

Mervärden

För att göra det lilla extra
Vi prioriterar trafiksäkerhet vid nyinköp
Vi följer upp kör- och vilotider regelbundet och vidtar åtgärder vid behov
System för uppföljning: Avvikelsehantering och rapporteringssystem,
Vi gör årligen hälsokontroller på våra anställda
Vi tar hänsyn till trafiksäkerhet vid transportplanering
Vi följer upp vägarbetstidslagen och vidtar åtgärder vid behov
Övrig information

Samtliga delägare och chaufförer genomgår YKB utbildning. Genom vårt avvikelsehanteringssystem följer vi upp tillbud, olyckor och skador som är relaterat till uppdrag utförda åt Flexilast.