FoodTankers AB

0454-37500 Skicka e-post

FOODTANKERS AB AFFÄRSIDÉ
FoodTankers är en mobil pipeline som förbinder Europas livsmedelsföretag.
Vi erbjuder tanktransporter, systemlösningar, kunskaper och utbildningar.

FoodTankers skall vara föregångare när det gäller utveckling av våra resurser i form av människor, teknik och system.

Våra ledord är: Kundnytta genom Säkerhet, Kvalitet och Miljöhänsyn

Antal fordon

En modern fordonspark
9

Antal anställda

Hur många är vi?
79

Jämställdhet

Fördelning mellan anställda män och kvinnor
Antal män - 73st - 92%
Antal kvinnor - 6st - 8%

Verksamhetsområden

Företaget är just nu verksamt inom dessa områden
Tanktransporter - 100%
Ansvar
Trafiktillstånd
Kollektivavtal
Alkohol & Drogpolicy
Policy för kränkande särbehandling
Har rutiner för att säkerställa anställdas godkända behörigheter och åtgärdar om behörighet saknas/försvinner
Dokumenterat systematiskt arbetsmiljöarbete
Har rutiner för hantering av avvikelser vad gäller miljö- trafik- och arbetsmiljöhändelser
Miljö & klimat
Har instruktioner för hur företaget lever upp till märkningens syfte och mål och hur planen ser ut för att utvecklas positivt med märkningens nivåer för miljö- och klimatkriterier.
Trafik­säkerhet
Checklistor för säkerhetskontroll på fordon, chaufför och lastsäkring
Uppföljning av kör och vilotider samt vägarbetstidslagen och hastigheter
Rutinbeskrivning för hur kontroll att besiktning och service genomförs
Övrig information
ISO 9001
ISO 14 001
Kvalitetspolicy
Värdegrund / Uppförandekod
Hållbarhetspolicy
Transporteffektiviseringsåtgärder: Bästa fyllnadsgrad, Ruttoptimering, Tyngre fordon,
Företaget är ID06 anslutet

SÖK FAIR TRANSPORT FÖRETAG Visa alla godkända företag

VERKSAMHET
LÄN
BEGYNNELSEBOKSTAV
Avbryt sökning
För transportsäljande företag i Norge, besök fairtransport.no