Forslunds Bulktransport AB

026-10 99 55 Skicka e-post

Forslunds Bulktransport AB skall erbjuda tanktransporter i hela landet men strävar efter att i första hand vara en naturlig samarbetspartner inom den mellersta regionen.

Detta vill vi uppnå genom vår satsning på bästa möjliga kvalitet på våra tjänster utifrån ett certifierat integrerat ledningssystem.

Viktiga byggstenar i vårt företag är, lång erfarenhet, kompetensutveckling, omtanke, kontinuerlig uppföljning och ständiga förbättringar samt en nära kundkontakt med personlig service.

En miljömedvetenhet skall alltid finnas i beslut och aktiviteter.

Antal fordon

En modern fordonspark
30

Antal anställda

Hur många är vi?
65

Jämställdhet

Fördelning mellan anställda män och kvinnor
Antal män - 60st - 92%
Antal kvinnor - 5st - 8%

Verksamhetsområden

Företaget är just nu verksamt inom dessa områden
Tanktransporter - 93%
Fjärrtransporter - 3%
Övrigt - 4%
Ansvar
Trafiktillstånd
Kollektivavtal
Alkohol & Drogpolicy
Policy för kränkande särbehandling
Har rutiner för att säkerställa anställdas godkända behörigheter och åtgärdar om behörighet saknas/försvinner
Rutin för krishantering
Dokumenterat systematiskt arbetsmiljöarbete
Har rutiner för hantering av avvikelser vad gäller miljö- trafik- och arbetsmiljöhändelser
Miljö & klimat
Har instruktioner för hur företaget lever upp till märkningens syfte och mål och hur planen ser ut för att utvecklas positivt med märkningens nivåer för miljö- och klimatkriterier.
Trafik­säkerhet
Checklistor för säkerhetskontroll på fordon, chaufför och lastsäkring
Uppföljning av kör och vilotider samt vägarbetstidslagen och hastigheter
Rutinbeskrivning för hur kontroll att besiktning och service genomförs
Övrig information
ISO 9001
ISO 14 001
ISO 39 001
ISO 45 001
Kvalitetspolicy
Transporteffektiviseringsåtgärder: Bästa fyllnadsgrad, Ruttoptimering,
System för uppföljning: Order- och transportplaneringssystem, Personal- och tidsystem, Fordonsdata system, Ekonomisystem, Kalkyleringssystem, Excel,
56% Reduktion av CO2ekv

SÖK FAIR TRANSPORT FÖRETAG Visa alla godkända företag

VERKSAMHET
LÄN
BEGYNNELSEBOKSTAV
Avbryt sökning
För transportsäljande företag i Norge, besök fairtransport.no