Forslunds Bulktransport AB

026-10 99 55 Skicka e-post

Vår affärsidé

Forslunds Bulktransport AB skall erbjuda tanktransporter i hela landet men strävar efter att i första hand vara en naturlig samarbetspartner inom den mellersta regionen.

Detta vill vi uppnå genom vår satsning på bästa möjliga kvalitet på våra tjänster utifrån ett certifierat integrerat ledningssystem.

Viktiga byggstenar i vårt företag är, lång erfarenhet, kompetensutveckling, omtanke, kontinuerlig uppföljning och ständiga förbättringar samt en nära kundkontakt med personlig service.

En miljömedvetenhet skall alltid finnas i beslut och aktiviteter.

Antal fordon

En modern fordonspark
32

Antal anställda

Hur många är vi?
65

Jämställdhet

Fördelning mellan anställda män och kvinnor
Antal män - 61st - 94%
Antal kvinnor - 4st - 6%

Verksamhetsområden

Företaget är just nu verksamt inom dessa områden
Tanktransporter - 93%
Fjärrtransporter - 3%
Övrigt - 4%
Ansvar

Krav

Obligatorisk information
Kollektivavtal
Utbildningsplan
Rapportering/Uppföljning tillbud/olyckor/skador
Dokumenterat systematiskt arbetsmiljöarbete
Rapportering/Uppföljning avvikelser
Rutiner krishantering
Yrkestrafiktillstånd

Mervärden

För att göra det lilla extra
ISO 9001
Jämställdhetspolicy
System för uppföljning: Order- och transportplaneringssystem, Personal- och tidsystem, Fordonsdata system, Ekonomisystem, Kalkyleringssystem, Excel,
ISO 45 001
IT Policy
Integritetspolicy
Daglig uppföljning av BKY
Miljö & klimat­policies

Krav

Obligatorisk information
Vi köper teknik för bästa funktion och miljöprestanda
Vi följer upp tillbud/olyckor/skador
Vi följer upp och utbildar i vår Miljö och Klimatpolicy
Vi använder oss av de drivmedel som finns tillgängliga för att nå miljömålen

Mervärden

För att göra det lilla extra
ISO 14 001
Vi mäter de mest betydelsefulla miljöaspekterna
Vi rutt-optimerar våra transporter
System för uppföljning: Order- och transportplaneringssystem, Fordonsdata system,
Vi strävar efter bästa fyllnadsgrad
Trafik­säkerhet

Krav

Obligatorisk information
Checklistor för säkerhetskontroll på fordon och chaufför
Rutin för felanmälningar på fordon
Uppföljning och utbildning enligt vår trafiksäkerhetspolicy
Rutin för att service och besiktningar görs kontinuerligt
Uppföljning av tillbud/olyckor/skador

Mervärden

För att göra det lilla extra
ISO 39 001
Vi prioriterar trafiksäkerhet vid nyinköp
Vi följer upp kör- och vilotider regelbundet och vidtar åtgärder vid behov
System för uppföljning: Order- och transportplaneringssystem, Personal- och tidsystem, Fordonsdata system, Ekonomisystem, Excel, Optac
Vi tar hänsyn till trafiksäkerhet vid transportplanering
Vi följer upp vägarbetstidslagen och vidtar åtgärder vid behov