FSB Åkeri AB

0921-18020 Skicka e-post

Vår affärsidé

FSB Åkeri AB skall på ett miljöeffektivt och ekonomiskt lönsamt sätt bedriva åkeri och lagerverksamhet samt där tillhörande tjänster. Verksamheten skall bedrivas med hög kvalitet och med kundens förväntningar i centrum.

Antal fordon

En modern fordonspark
31

Antal anställda

Hur många är vi?
55

Jämställdhet

Fördelning mellan anställda män och kvinnor
Antal män - 50st - 91%
Antal kvinnor - 5st - 9%

Verksamhetsområden

Företaget är just nu verksamt inom dessa områden
Distribution - 75%
Kyl & Frystransporter - 25%
Ansvar

Krav

Obligatorisk information
Kollektivavtal
Dokumenterat systematiskt arbetsmiljöarbete
Yrkestrafiktillstånd

Mervärden

För att göra det lilla extra
ISO 9001
System för uppföljning: Order- och transportplaneringssystem, Personal- och tidsystem, Avvikelsehantering och rapporteringssystem, Fordonskontrolls system, Ekonomisystem, Excel,
Daglig uppföljning av BKY
Miljö & klimat­policies

Krav

Obligatorisk information
Vi använder oss av de drivmedel som finns tillgängliga för att nå miljömålen

Mervärden

För att göra det lilla extra
ISO 14 001
Vi mäter de mest betydelsefulla miljöaspekterna
Vi rutt-optimerar våra transporter
Vi strävar efter bästa fyllnadsgrad
Vi använder regummerade däck
Trafik­säkerhet

Krav

Obligatorisk information

Mervärden

För att göra det lilla extra
ISO 39 001
Vi prioriterar trafiksäkerhet vid nyinköp
Vi följer upp kör- och vilotider regelbundet och vidtar åtgärder vid behov
Vi tar hänsyn till trafiksäkerhet vid transportplanering
Vi följer upp vägarbetstidslagen och vidtar åtgärder vid behov