GÄVLE FJÄRRFRAKT AKTIEBOLAG

026647540 Skicka e-post

Gävle Fjärrfrakt ska med hög kvalitet, service, kompetens och miljöhänsyn erbjuda och utveckla för kunderna attraktiva lösningar avseende transporttjänster gällande såväl konventionellt gods såsom gods som fraktas som specialgods och gods som transporteras tempererat.

Antal fordon

En modern fordonspark
20

Antal anställda

Hur många är vi?
40

Jämställdhet

Fördelning mellan anställda män och kvinnor
Antal män - 38st - 95%
Antal kvinnor - 2st - 5%

Verksamhetsområden

Företaget är just nu verksamt inom dessa områden
Fjärrtransporter - 100%
Kyl & Frystransporter - 15%
Ansvar
Har rutiner för att säkerställa anställdas godkända behörigheter och åtgärdar om behörighet saknas/försvinner
Dokumenterat systematiskt arbetsmiljöarbete
Övrig information

Miljö & klimat
Övrig information

I den mån det är möjligt. Nya däck rullar betydligt längre än regummerade. Samtliga stommar återlämnas till leverantören för regummering.

Trafik­säkerhet
Checklistor för säkerhetskontroll på fordon, chaufför och lastsäkring
Rutinbeskrivning för hur kontroll att besiktning och service genomförs
Övrig information

Övrig information
ISO 14 001
Hållbarhetspolicy
Transporteffektiviseringsåtgärder: Bästa fyllnadsgrad, Ruttoptimering,
Vi erbjuder anställda företagshälsovård
System för uppföljning: Transportplaneringssystem, Personal- och tidsystem, Fordonskontrolls system, Fordonsdata system, Ekonomisystem, Administrationssystem, Kalkyleringssystem, Excel,

SÖK FAIR TRANSPORT FÖRETAG Visa alla godkända företag

VERKSAMHET
LÄN
BEGYNNELSEBOKSTAV
Avbryt sökning
För transportsäljande företag i Norge, besök fairtransport.no