GDL AB

042251800 Skicka e-post

GDL erbjuder nationella och regionala transporter, direkt från avsändare till mottagare eller via terminaler och omlastning med lokal distribution så kallade helhetslösningar, för att kund ska vara: Trygg hela vägen.

Affärsidé: GDL är en lokalt förankrad och neutral aktör med det stora företagets möjligheter inom transport och logistiksektorn.

Våra kärnvärden Professionell, Engagerad, Pålitlig - ska genomsyra hela vår verksamhet.

Godkända fordon

Inkl. godkända underlev.
83

Totalt antal fordon i yrkesmässig trafik

Inkl. underlev.
605

Antal anställda

Hur många är vi?
336

Godkända underleverantörer

Hur många av underleverantörer är Fair Transport-godkända?
Godkända underleverantörer - 1 av 87 (1.1%)

Jämställdhet

Fördelning mellan anställda män och kvinnor
Antal män - 282st - 84%
Antal kvinnor - 54st - 16%

Verksamhetsområden

Företaget är just nu verksamt inom dessa områden
Fjärrtransporter - 20%
Kyl & Frystransporter - 25%
Distribution - 30%
Jordbrukstransporter - 20%
Blandad verksamhet - 5%
Ansvar
Yrkestrafiktillstånd
Kollektivavtal
Alkohol & Drogpolicy
Policy för kränkande särbehandling
Har rutiner för att säkerställa anställdas godkända behörigheter och åtgärdar om behörighet saknas/försvinner
Rutin för krishantering
Dokumenterat systematiskt arbetsmiljöarbete
Har rutiner för hantering av avvikelser vad gäller miljö- trafik- och arbetsmiljöhändelser
Miljö & klimat
Har instruktioner för hur företaget lever upp till certifieringens syfte och mål och hur planen ser ut för att utvecklas positivt med certifieringens nivåer för miljö- och klimatkriterier.
Trafik­säkerhet
Checklistor för säkerhetskontroll på fordon, chaufför och lastsäkring
Uppföljning av kör och vilotider samt vägarbetstidslagen och hastigheter
Rutinbeskrivning för hur kontroll att besiktning och service genomförs
Övrig information
ISO 9001
ISO 14 001
Kvalitetspolicy
Värdegrund / Uppförandekod
Hållbarhetspolicy
Transporteffektiviseringsåtgärder: Bästa fyllnadsgrad, Ruttoptimering,
Vi erbjuder anställda företagshälsovård
System för uppföljning: Avvikelsehantering och rapporteringssystem,

SÖK CERTIFIERADE FÖRETAG Visa alla certifierade företag

VERKSAMHET
LÄN
BEGYNNELSEBOKSTAV
Avbryt sökning
För transportsäljande företag i Norge, besök fairtransport.no