GDL AB

042251800 Skicka e-post

Vision Vår ambition är att etablera GDL som det självklara valet för företag, som agerar på den svenska marknaden och söker hållbara kundunika logistik- och entreprenadlösningar.

Affärsidé GDL är en lokalt förankrad och neutral aktör med det stora företagets möjligheter inom transport, maskin och logistiksektorn.

Våra kärnvärden Professionell, Engagerad, Pålitlig och Värdeskapande - ska genomsyra hela vår verksamhet.

Godkända fordon

Inkl. godkända underlev.
183

Totalt Antal Fordon

Inkl. alla underlev.
209

Antal anställda

Hur många är vi?
563

Godkända underleverantörer

Hur många av underleverantörer är Fair Transport-godkända?
Godkända underleverantörer - 1 av 900 (0.1%)

Jämställdhet

Fördelning mellan anställda män och kvinnor
Antal män - 467st - 83%
Antal kvinnor - 96st - 17%

Verksamhetsområden

Företaget är just nu verksamt inom dessa områden
Övrigt - 18%
Fjärrtransporter - 15%
Kyl & Frystransporter - 5%
Distribution - 5%
Bygg- & anläggning - 20%
Miljö & renhållningstransporter - 27%
Jordbrukstransporter - 5%
Blandad verksamhet - 5%
Ansvar
Dokumenterat systematiskt arbetsmiljöarbete
Övrig information

Miljö & klimat
Övrig information

Trafik­säkerhet
Övrig information

Övrig information
ISO 9001
ISO 14 001
Kvalitetspolicy
Hållbarhetspolicy
Transporteffektiviseringsåtgärder: Bästa fyllnadsgrad, Ruttoptimering,
Företaget är ID06 anslutet

SÖK FAIR TRANSPORT FÖRETAG Visa alla godkända företag

VERKSAMHET
LÄN
BEGYNNELSEBOKSTAV
Avbryt sökning
För transportsäljande företag i Norge, besök fairtransport.no