GLC ek. för.Göteborgs Lbc

031-727 30 00 Skicka e-post

Vi är helhetsleverantören som ligger steget före, och är det naturliga valet för alla som söker hållbar miljö, kvalitet och goda affärer inom transport och logistik

Godkända fordon

Inkl. godkända underlev.
296

Totalt Antal Fordon

Inkl. alla underlev.
296

Antal anställda

Hur många är vi?
34

Godkända underleverantörer

Hur många av underleverantörer är Fair Transport-godkända?
Godkända underleverantörer - 0 av 82 (0%)

Jämställdhet

Fördelning mellan anställda män och kvinnor
Antal män - 21st - 62%
Antal kvinnor - 13st - 38%

Verksamhetsområden

Företaget är just nu verksamt inom dessa områden
Bygg- & anläggning - 30%
Distribution - 30%
Specialtransporter (tungtransporter) - 10%
Övrigt - 30%
Ansvar
Har rutiner för att säkerställa anställdas godkända behörigheter och åtgärdar om behörighet saknas/försvinner
Dokumenterat systematiskt arbetsmiljöarbete
Övrig information

Alla anställda har företagshälsovård tecknat hos Aleris Specialistvård

Miljö & klimat
Övrig information

Trafik­säkerhet
Rutinbeskrivning för hur kontroll att besiktning och service genomförs
Övrig information

Övrig information
ISO 9001
ISO 14 001
Kvalitetspolicy
Värdegrund / Uppförandekod
Hållbarhetspolicy
Transporteffektiviseringsåtgärder: Bästa fyllnadsgrad, Ruttoptimering,
System för uppföljning: Transportplaneringssystem, Order- och transportplaneringssystem, Personal- och tidsystem, Avvikelsehantering och rapporteringssystem, Ekonomisystem, Administrationssystem, Kalkyleringssystem, Excel,
Företaget är ID06 anslutet
49% Reduktion av CO2ekv

SÖK FAIR TRANSPORT FÖRETAG Visa alla godkända företag

VERKSAMHET
LÄN
BEGYNNELSEBOKSTAV
Avbryt sökning
För transportsäljande företag i Norge, besök fairtransport.no