Godsservice i Karlstad AB

054-852720

BGAB Godsservice i Karlstad AB utför logistikverksamhet
med hög kompetens och kvalitet med kunden i fokus, och med mål mot utveckling och ständiga förbättringar med minsta möjliga miljöpåverkan.
Vår Vision ” Vi levererar varje dag för framtiden”.

Antal fordon

En modern fordonspark
61

Antal anställda

Hur många är vi?
105

Jämställdhet

Fördelning mellan anställda män och kvinnor
Antal män - 81st - 77%
Antal kvinnor - 24st - 23%

Verksamhetsområden

Företaget är just nu verksamt inom dessa områden
Distribution - 80%
Fjärrtransporter - 20%
Ansvar
Dokumenterat systematiskt arbetsmiljöarbete
Övrig information

Miljö & klimat
Övrig information

Trafik­säkerhet
Övrig information

Övrig information
ISO 9001
Kvalitetspolicy
Transporteffektiviseringsåtgärder: Bästa fyllnadsgrad, Ruttoptimering,
System för uppföljning: Transportplaneringssystem, Order- och transportplaneringssystem, Personal- och tidsystem, Avvikelsehantering och rapporteringssystem, Fordonskontrolls system, Fordonsdata system, Ekonomisystem, Kalkyleringssystem, Excel,

SÖK FAIR TRANSPORT FÖRETAG Visa alla godkända företag

VERKSAMHET
LÄN
BEGYNNELSEBOKSTAV
Avbryt sökning
För transportsäljande företag i Norge, besök fairtransport.no