Gotlands Bilfrakt AB

0498-205620 Skicka e-post

Rätt produkt i rätt tid till rätt plats med rätt pris och körd med en trevlig chaufför.

Antal fordon

En modern fordonspark
90

Antal anställda

Hur många är vi?
115

Jämställdhet

Fördelning mellan anställda män och kvinnor
Antal män - 98st - 85%
Antal kvinnor - 18st - 16%

Verksamhetsområden

Företaget är just nu verksamt inom dessa områden
Bygg- & anläggning - 10%
Fjärrtransporter - 30%
Distribution - 20%
Kyl & Frystransporter - 30%
Jordbrukstransporter - 10%
Ansvar
Har rutiner för att säkerställa anställdas godkända behörigheter och åtgärdar om behörighet saknas/försvinner
Dokumenterat systematiskt arbetsmiljöarbete
Övrig information

Miljö & klimat
Övrig information

Trafik­säkerhet
Checklistor för säkerhetskontroll på fordon, chaufför och lastsäkring
Rutinbeskrivning för hur kontroll att besiktning och service genomförs
Övrig information

Övrig information
Kvalitetspolicy
Värdegrund / Uppförandekod
Transporteffektiviseringsåtgärder: Bästa fyllnadsgrad, Ruttoptimering,
Vi erbjuder anställda företagshälsovård
System för uppföljning: Transportplaneringssystem, Personal- och tidsystem, Fordonskontrolls system, Fordonsdata system, Ekonomisystem, Excel,

SÖK FAIR TRANSPORT FÖRETAG Visa alla godkända företag

VERKSAMHET
LÄN
BEGYNNELSEBOKSTAV
Avbryt sökning
För transportsäljande företag i Norge, besök fairtransport.no